Naar aanleiding van de Wereldborstvoedingsweek (die loopt van 1 tot 7 oktober) lanceren het Federaal Borstvoedingscomité en de FOD Volksgezondheid hun nieuwe affiche. Die zal te zien zijn in de kraamafdelingen, bij raadplegingen van ONE en Kind&Gezin en bij gynaecologen en kinderartsen.

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt moeders aan om hun pasgeborenen de eerste 6 levensmaanden uitsluitend moedermelk te geven. In België volgt slechts 12% van de mama's die aanbevelingen.  De voordelen van borstvoeding voor baby's, voor moeders en voor de samenleving zijn enorm. 

Voor baby's betekent borstvoeding een vermindering van de infectierisico's (gastro, bronchiolitis, …), wiegendood (met 73% indien uitsluitend borstvoeding gegeven wordt), allergieën, risico's op overgewicht, diabetes type 1 en 2 en bepaalde kankers.  We zien ook een betere ontwikkeling van de onderkaak (vermindering van orthodontische behandeling) en van de visuele en cognitieve ontwikkeling. 

Voor mama's betekent borstvoeding een sneller herstel van de baarmoeder (minder bloedverlies, minder bloedarmoede). Borstvoeding vermindert het risico op een postnatale depressie, is gunstig voor de relatie moeder-baby (productie van oxytocine, het liefdeshormoon, bij elke voeding), vermindert het risico op diabetes type II, op borstkanker (voor en na de menopauze) en op eierstokkanker. 

Voor de samenleving is borstvoeding ook interessant op het vlak van het milieu. Moedermelk wordt op natuurlijke wijze door de moeder geproduceerd, terwijl poedermelk een zeer hoge ecologische voetafdruk heeft.
De verliezen door het niet-uitsluitend geven van borstvoeding worden geraamd op 341 miljard dollar per jaar. Dat bedrag werd berekend door de verliezen gelinkt aan de morbiditeit en de mortaliteit door geen borstvoeding te geven, te kwantificeren (het grootste verlies komt voort uit het "cognitieve verlies", dat geraamd wordt op meer dan 285 miljard per jaar)[1].

 

Om die reden lanceren de FOD Volksgezondheid en het Federaal Borstvoedingscomité elk jaar een communicatiecampagne vanuit een bepaalde gezichtshoek om toekomstige moeders aan te sporen tot en te helpen bij het geven van borstvoeding. In 2021 werd gekozen   voor de slogan "Eet lokaal!". Borstvoeding is een essentieel element in duurzame ontwikkeling.  Duurzaamheid is een veelbelovend thema dat (toekomstige) ouders op een positieve manier bezighoudt. Door borstvoeding vermijden we afval, verbruik van niet-hernieuwbare energie, transport, het gebruik van landbouwgrond, verspilling, vervuiling, ... Bovendien draagt borstvoeding bij tot de bestrijding van kansarmoede en tot de vermindering van sociale gezondheidsongelijkheden: gezinnen zijn gespaard van hoge kosten voor kunstmatige voeding en kosten voor gezondheidszorg, en borstvoeding is bevorderlijk voor een optimale gezondheid van het kind.

 

Om dit belangrijke thema te illustreren, werd gekozen voor een moeder die borstvoeding in het openbaar geeft. Want jammer genoeg moet het recht om op openbare plaatsen borstvoeding te geven, maar al te vaak in herinnering gebracht worden om incidenten ten aanzien van moeders en hun baby te vermijden.  Het is echt belangrijk om te blijven werken aan een "moedervriendelijker" en "babyvriendelijker" samenleving die alle moeders (of ze nu borstvoeding geven of niet) en het moederschap in het algemeen beschermt en ondersteunt.  

 

De website www.borstvoedingnatuurlijk.be biedt toekomstige ouders toegang tot extra informatie.