Borstvoeding en werken, het kan!

 
Zoals elk jaar maakten de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) ter gelegenheid van de Wereld Borstvoedingsweek (van 1 tot 7 oktober 2023) een borstvoedingsaffiche.

In 2023 heeft het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) gekozen voor het thema “borstvoeding en werken”. Steeds meer vrouwen in België willen borstvoeding blijven geven, ook wanneer ze het werk hervatten. Om hen hierbij te helpen, is het belangrijk dat gezondheidswerkers hen de correcte informatie geven op lichamelijk, voedings-praktisch, juridisch en sociaal vlak. Het is eveneens belangrijk dat de hele samenleving hen aanmoedigt en ondersteunt.

Als aanvulling op deze actie heeft het FBVC een Memorandum opgesteld om de politieke wereld aan te spreken over het belang van borstvoeding voor de gezondheid van baby's en moeders en om maatregelen te treffen om moeders te helpen hun borstvoeding met succes te laten verlopen. Dit zou kunnen door het verbeteren van het ondersteunings- en beschermingsbeleid tegen alle vormen van marketing of door een gunstigere wetgeving inzake ouderschapsverlof.  

De affiche werd verstuurd naar alle gynaecologen, kinderartsen, alle kraamafdelingen en consultatiebureaus van Kind & Gezin en ONE in België om borstvoeding te promoten.

De volledige tekst van het Memorandum is beschikbaar op het FBVC-website.
 
Meer informatie :

Contactpunt voor de pers:

Annelies Wynant | Woordvoerdster
annelies.wynant@health.fgov.be
 Tel.: 02/ 524.97.38


.