Borstvoeding, ieder zijn verhaal...
 
Zoals elk jaar maakten de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het  federaal Borstvoedingscomité ter gelegenheid van de Wereld Borstvoedingsweek (van 1 tot 7 oktober 2022) een borstvoedingsaffiche.

De affiche van 2022 toont verschillende mama’s die hun kind(eren) borstvoeding geven, elk met hun eigen verhaal. Zo zien we een mama die haar tweeling borstvoeding geeft, een andere mama die zwanger is en haar zoontje borstvoeding geeft, een mama met een heel jonge baby, anderen met oudere baby's... Omdat borstvoeding veel vragen kan oproepen is het voor toekomstige moeders belangrijk dat ze mama’s kunnen ontmoeten met verschillende ervaringen zoals borstvoeding geven op een openbare plaats zoals een park. Dit kan aanstaande moeders helpen beseffen dat borstvoeding een uniek verhaal is voor elke mama en dat er geen vaste regels zijn.
Deze affiche helpt om borstvoeding in het algemeen en in het bijzonder op openbare plaatsen te normaliseren.
Ook dit jaar werd de affiche verstuurd naar alle gynaecologen, kinderartsen, alle kraamafdelingen en consultatiebureaus van ONE en Kind & Gezin in België om borstvoeding te promoten.
 
Meer info:

website Borstvoeding, natuurlijk: https://www.health.belgium.be/nl/borstvoeding-natuurlijk
website van het Federaal borstvoedingscomité: https://www.health.belgium.be/nl/FBVC

Contact:

laurence.doughan@health.fgov.be ou 0488/141414