Op 23 juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) bij referendum besloten de Europese Unie (EU) te verlaten. Het hele Britse grondgebied wordt getroffen. Brexit zal dus van toepassing zijn op de vier landen die deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland.

De terugtrekkingsovereenkomst werd van kracht in de nacht van 31 januari op 1 februari 2020.  Daarna volgt een overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk en de EU over de vertrekvoorwaarden zullen onderhandelen.  Deze overgangsperiode loopt af op 31 december 2020.  Gedurende deze overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk de EU-regels blijven toepassen, zoals het dat al meer dan 45 jaar doet.  Er zullen geen veranderingen zijn op gebieden als handel en reizen. 

 De gevolgen van de Brexit zullen afhangen van de terugtrekkingsvoorwaarden en de toekomstige relatie die tijdens de overgangsperiode tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zal worden onderhandeld.

Ongeacht het uiteindelijke scenario , het Verenigd Koninkrijk zal geen lid meer zijn van de Europese Unie.

Wat zijn de gevolgen voor de handel in door CITES beschermde dieren, planten en producten?

Tijdens de overgangsperiode (tot 31 december 2020) verandert er niets. Het Verenigd Koninkrijk zal op dezelfde manier als Frankrijk of Nederland als een volwaardige EU-lidstaat beschouwd blijven worden. 

Maar bedrijven en personen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk moeten zich voorbereiden op de gevolgen van de Brexit, die vanaf 1 januari 2021 voelbaar zullen worden. Hoewel er tot nu toe weinig informatie beschikbaar is over de lopende onderhandelingen, is het waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk tegen 1 januari 2021 zal moeten worden beschouwd als een derde land met betrekking tot de handel in door CITES beschermde dieren, planten en producten.

Ter herinnering, de handel met een derde land omvat de handel:

  • van België naar een derde land (met inbegrip van de wederuitvoer naar landen buiten de EU),
  • van een derde land naar België

Voor deze handel zijn invoer-, uitvoer- of wederuitvoervergunningen nodig, afhankelijk van het beschermingsniveau van de CITES-soorten.

Onderstaand diagram geeft een overzicht van de documenten die onder de huidige regeling vereist zijn (tot 31.12.2020) en wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt (vermoedelijk vanaf 01.01.2021):

STATUS van de soort

Invoer in België
(VK wordt beschouwd als een derde land)

Weder)uitvoer buiten EU
(VK wordt beschouwd als een derde land)

Transactie binnen EU (VK blijft lid van de EU

Bijlage A

Invoervergunning CITES

(Weder)uitvoervergunning CITES

EG-certificaat (geel document)

Bijlage B

Invoervergunning CITES,
behalve afwijking

(Weder)uitvoervergunning CITES

Bewijs van legale oorsprong

Bijlage C

Kennisgeving van invoer

(Weder)uitvoervergunning CITES

Geen

Bijlage D

Kennisgeving van invoer

Geen

Geen

Herinnering voor verzoeken om CITES-documenten :

Om de status van een soort te weten te komen: www.speciesplus.net

Europese vergunningen en certificaten moeten voldoende van tevoren worden aangevraagd, zodat het vervoer en de handelstransactie naar behoren worden gedekt. De vergunningen moeten ook worden voorgelegd aan de douane, die ze moet ondertekenen.

In de praktijk raden wij u aan uw zendingen niet rond 01.01.2021 te versturen, omdat de kans groot is dat er lange wachtrijen ontstaan aan de grens.

Een zending die bij de douane wordt aangeboden zonder de vereiste CITES-documenten kan in beslag worden genomen.

Voor meer informatie: cites@health.fgov.be
Voor documentaanvragen enkel via het elektronisch loket: www.citesinbelgie.be
Voor meer informatie over de mogelijke impact van Brexit: www.belgium.be/brexit