Op 23 juni 2016 besliste het Verenigd Koninkrijk (VK) per referendum om de Europese Unie (EU) te verlaten. De terugtrekkingsovereenkomst ging uiteindelijk van kracht op 1 februari 2020. Op dat ogenblik werd er een overgangsperiode bepaald tot 31 december 2020. Dit betekent dat er tot dan niets verandert en het VK als een volwaardige EU-lidstaat zal blijven handelen.
Op 1 januari 2021 is de overgangsperiode afgelopen en moet het VK als een derde land (= niet behorend tot de Europese Unie) beschouwd worden inzake de handel in door CITES beschermde dieren, planten en bijproducten.

CITES-vergunning voor handel met VK (uitgezonderd Noord-Ierland)

Vanaf 1 januari 2021 zal zowel het Europees certificaat voor Bijlage A-specimens als het bewijs van legale herkomst voor Bijlage B-specimens niet langer van toepassing zijn en zijn andere CITES-documenten nodig. Onderstaand tabel geeft een overzicht van de documenten die onder de huidige regeling vereist zijn (tot 31.12.2020) en vanaf 01.01.2021.
Met een goede voorbereiding voorkomt u problemen bij het in-, (weder)uit- en doorvoeren van CITES-beschermde soorten of bij het reizen met uw CITES-soort.

STATUS

Invoer in België (EU) vanuit VK
(vanaf 01.01.2021)

(Weder)uitvoer buiten België (EU) naar VK
(vanaf 01.01.2021)

Transactie binnen EU (huidige regime tot 31.12.2020

Bijlage A

Invoervergunning Belgische CITES + (weder)uitvoervergunning CITES VK

(Weder)uitvoervergunning Belgische CITES + invoervergunning CITES VK

Europees certificaat

Bijlage B

Invoervergunning Belgische CITES (behalve afwijking) + (weder)uitvoervergunning CITES VK

(Weder)uitvoervergunning Belgische CITES + invoervergunning CITES VK
 

Bewijs van legale oorsprong

Bijlage C

Kennisgeving van invoer (België)

(Weder)uitvoervergunning Belgische CITES + Kennisgeving van invoer VK

Geen

Bijlage D

Kennisgeving van invoer (België)

Geen

Geen

Uitzondering: Noord-Ierland

Een uitzondering is Noord-Ierland, dat bij het VK hoort, maar waarvoor tot 1 januari 2025 de EU-regels gelden. Dit betekent dat de huidige CITES-documenten (zoals een Europees certificaat) van toepassing blijven. Meer informatie vindt u in de “kennisgeving aan belanghebbenden” van de Europese Commissie, pagina 5-6.
 
Aanvragen van CITES-documenten en douane:

Vanaf 1 januari 2021 zal u bijna altijd een CITES-vergunning nodig hebben van België en van het VK voor transacties met CITES-specimens met het VK.
Wenst u CITES-specimens te versturen vlak vóór 1 januari 2021? Dit valt onder de EU-regelgeving van het huidige regime, ook als de zending na 31 december 2020 op de eindbestemming toekomt. In de praktijk raden wij u aan om zendingen niet rond 01.01.2021 te versturen, omdat de kans groot is dat er lange wachtrijen ontstaan aan de grens.

Vraag uw vergunning ruim van tevoren aan, zodat het vervoer en de handelstransactie naar behoren worden gedekt. De vergunningen moeten ook worden voorgelegd aan de douane, die ze moet ondertekenen.

Een zending die bij de douane wordt aangeboden zonder de vereiste CITES-documenten kan in beslag worden genomen. Het is daarom belangrijk om u aan te melden bij de aangewezen douanekantoren, waar de controles en formaliteiten vervuld moeten worden.

Voor meer informatie over handelsactiviteiten buiten en naar de EU: www.citesinbelgie.be
Voor meer informatie over de aangewezen douanekantoren van de plaats van binnenkomst en uitvoer in de EU: https://ec.europa.eu/environment/cites/info_entry_points.htm
 
Fytosanitaire certificaten

Bij het uitvoeren van kunstmatig gekweekte plantensoorten van Bijlage B en C en kunstmatig gekweekte hybriden van de in Bijlage A, die niet van een annotatie voorzien zijn, kan een fytosanitair certificaat afgeleverd worden door het FAVV. Dit document geldt dan als CITES-uitvoervergunning. Een invoervergunning zal aangevraagd moeten worden door de invoerder in het VK.

Europese certificaten afgeleverd door het VK

Indien u over een EU-certificaat beschikt dat vóór 1 januari 2021 afgeleverd werd door het VK zal dit vanaf 01.01.2021 niet langer geldig zijn. U mag met dit EU-certificaat geen CITES-soort (ver)kopen of vervoeren.
Het EU-certificaat zal enkel nog gebruikt kunnen worden om te bewijzen dat het specimen legaal werd aangekocht of verkregen. Bij commerciële activiteiten (verkoop, schenken, kweken, etc.) zal u een nieuw Belgisch EU-certificaat moeten aanvragen.
Enkel EU-certificaten afgeleverd door het CITES beheersorgaan Noord-Ierland zullen na 1 januari 2021 nog geldig blijven.
 
Om de status van een soort te weten te komen: www.speciesplus.net
Voor inlichtingen: cites@health.fgov.be
Voor documentaanvragen (enkel via het elektronisch loket): www.citesinbelgie.be
Voor meer informatie over de mogelijke impact van Brexit: www.belgium.be/brexit
Voor meer informatie over fytosanitaire certificaten: http://www.afsca.be/brexit/nl/