Vanaf 25 november 2023 gelden er nieuwe regels voor alle soorten requiemhaaien (Carcharhinidae spp.) en voor de Geelkruinbuulbuul (Pycnonotus zeylanicus).
 
Op 23 februari 2023 ging de nieuwe internationale regelgeving van kracht met aanpassing van de Europese Verordening. Voor enkele specifieke soorten werd een uitgestelde opname in de CITES-bijlagen voorzien. De regels voor deze soorten zijn inmiddels van kracht.

Requiemhaaien (Carcharhinidae)

Alle soorten requiemhaaien (Carcharhinidae spp.) werden opgenomen in bijlage II. De tijgerhaai, blauwe haai, zwartpunthaai en de stierhaai maken deel uit van de familie van de requiemhaaien.

De zijdehaai (Carcharhinus falciformis), de oceanische witpunthaai (Carcharhinus longmanus) en de hamerhaai (Sphyrnidae spp.) waren reeds opgenomen in bijlage BII.

Dit betekent dat u vanaf 25 november:

  • Een bewijs van legale herkomst (vb. overdrachtsdocument) nodig heeft voor alle transacties (aankoop, verkoop, ruil, enz.) binnen de EU ​voor alle soorten requiemhaaien
  • CITES-vergunningen moet aanvragen voor de in- en (weder) uitvoer naar en vanuit de EU.

Deze regels gelden ook voor delen of producten van deze soorten, zoals haaienvinnen, delen van het skelet (bijv. kaken) maar ook bij het gebruik ervan in medicijnen en cosmetica (vaak squaleen genoemd).

U kan tenslotte voor nieuwe Bijlage B soorten ook een vrijwillige melding indienen via het elektronisch loket (www.citesinbelgie.be) tot en met 25/01/2024, waarmee u aangeeft dat u deze soort reeds in uw bezit had vóór deze nieuwe wetgeving van kracht werd.

De Geelkruinbuulbuul

De Geelkruinbuulbuul (Pycnonotus zeylanicus) is nu opgenomen in Bijlage AI (strengere bescherming). Deze vogel wordt bedreigd door het verdwijnen van zijn habitat en doordat wilde exemplaren gevangen worden om ermee te kweken.Dit betekent dat u vanaf 25 november

  • een Europese certificaat (geel A4 document) nodig heeft voor alle transacties (aankoop, verkoop, ruil, etc.) binnen de EU;
  • CITES-vergunningen moet aanvragen voor de in- en (weder)uitvoer naar en vanuit de EU.

In België geldt een verbod op het houden van dergelijke soorten die zijn opgenomen op het hoogste beschermingsniveau (Bijlage AI). U kan een afwijking krijgen van dit verbod door ofwel een Europees certificaat aan te vragen (wat sowieso nodig is indien u commerciële activiteiten uitvoert), ofwel door een inventaris in te dienen.

Bij het aanvragen van een Europees certificaat voor vogels die u reeds had vóór 25/11/2023 moet u uw bewijs van legale herkomst indienen (vb. overdrachtsdocument), aangezien dit reeds nodig was voordien omdat de soort al was opgenomen op Bijlage BII.
De inventaris geeft u de mogelijkheid om deze soort legaal te houden, maar zonder enige vorm van handel of overdracht van eigendom.

Het indienen van een inventaris kan via het elektronisch loket (www.citesinbelgie.be) tot en met 25/01/2024. 
 
Indien u kweekt met deze vogelsoort moeten uw ouderdieren voorzien zijn van een Europees certificaat en geïdentificeerd zijn door een gesloten pootring. Vogels die vóór 25 november geen gesloten pootring hebben, moeten geïdentificeerd zijn door een microchip (een attest van de dierenarts moet worden toegevoegd bij het aanvragen van een Europees certificaat).

De jongen moeten voor alle EU-transacties voorzien zijn van een Europees certificaat en moeten geïdentificeerd worden door middel van een naadloze gesloten pootring met een uniek nummer, met vermelding van dit nummer op het Europees certificaat.

Meer informatie

  • Je kunt alle benodigde informatie vinden op onze website www.citesinbelgie.be
  • Deze website biedt ook toegang tot het elektronisch loket voor het indienen van aanvragen voor CITES-documenten.