Van 18 tot 20 november was België gastland voor de Hotspot van de circulaire economie. Dit economische model is uitgegroeid tot een levensnoodzakelijke doelstelling voor de Europese Unie en België om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen op het vlak van klimaat, milieu en economie. Een heuse economische ommezwaai, die de federale staat, de gewesten en de Belgische ondernemingen zeker niet willen missen.

Op dinsdag 19 november openden heel wat Belgische bedrijven die produceren of ontwerpen op een circulaire manier hun deuren voor de Hotspot. Deelnemers aan het even ontdekten heel wat projecten en realisaties op 4 centrale locaties: Antwerpen, Gent, Brussel en Bergen.

Op woensdag 20 november kregen ondernemers die de circulaire economie toepassen in België het woord tijdens de Hotspot op de Brusselse Heizel. Een panel samengesteld uit Tom Dehoux (zaakvoerder van HNST Jeans, een kmo die jeans recycleert), Crist’l Joris (CEO van ETAP Lighting, een Antwerps bedrijf dat energieverspilling opspoort) en een vertegenwoordiger van de multinational TOTAL, zette de toon van het debat. Wim Careel van ABVV-Metaal en Piotr Barczak (Europees Milieubureau) zorgden met hun kritische opmerkingen voor boeiende gespreksstof.

Om de stand van zaken op Europees niveau op te maken, stelt Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, de belangrijkste aanbevelingen van het laatste rapport van het Agentschap betreffende de circulaire economie voor. Hij zette zijn toespraak ook kracht bij met een duidelijke boodschap voor de politieke beleidsmakers: "De ambities en initiatieven van Europa's circulaire economie zijn veelbelovend, maar staan nog in de kinderschoenen. Het is nu tijd om het tempo van verandering op te voeren van eerste stappen naar grote sprongen die onze huidige niet-duurzame productie- en consumptiesystemen ingrijpend omvormen."

In België is deze boodschap duidelijk goed overgekomen. Heel recent verklaarde Marie Christine Marghem, federaal minister voor milieu en duurzame ontwikkeling, het volgende: "De invoering van een model van circulaire economie gaat niet enkel om het in stand houden van grondstoffen en biodiversiteit, maar ook om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze inspanningen zijn dus in het belang van het milieu, maar ook van de consument. Wij als politici moeten dus de inspanningen voor de implementatie van dit model voortzetten in overleg met de verschillende bevoegdheidsniveaus en de Europese Commissie opdat het de verschillende domeinen van onze economie transversaal zou doordringen."

Een beschrijving van de bedrijfsbezoeken, de presentaties en de speeches van de Hotspot zijn beschikbaar op https://circulareconomyhotspotbelgium.be/.