De eerste projectoproep van de FOD Volksgezondheid voor meer circulaire economie – “Belgium Builds Back Circular” (BBBC) – leverde twaalf winnaars op in vier categorieën: fietsen, biomimetica, gezondheidszorg en windenergie. Een van de winnende projecten in die laatste categorie is C-Blade. Het doel? Op korte termijn windmolenwieken recycleren. 

Gezien hun beperkte levensduur, worden windmolens op een bepaald moment ontmanteld. 90% van de componenten van een windturbine (beton, metalen enz.) zijn recycleerbaar. Een ander verhaal zijn de wieken. Die bestaan uit composiet, een mengeling van glas- en koolstofvezels en hars, en zijn daardoor veel moeilijker te recycleren. Iets dat momenteel dan ook weinig gebeurt. 

Daar wil non-profit organisatie Sirris verandering in brengen. “Met het project C-Blade willen we de opstart van een circulaire waardeketen voor windmolenwieken ondersteunen”, verklaart Linde De Vriese, Projectleider Circulaire Economie van Sirris. “We hopen in België nieuwe hoogwaardigere verwerkingsmethodes te ontwikkelen. Nu worden de wieken meestal  verbrand.” Zo zouden meer dan 2.000 ton turbinebladen die in België worden bewaard een tweede leven krijgen. 

Met de wind mee 

Al sinds 2016 zet Sirris als innovatiecentrum in op circulaire economie voor windmolenwieken. Studies toonden aan dat er op termijn heel wat windmolenwieken ontmanteld zouden worden. Zowel het grote volume als de materialen zelf, vormen een uitdaging die technische studie, maar ook samenwerking vereist.  

Zo begon Sirris in 2021 met het actief coachen van verschillende groepen bedrijven. Dit leidde tot het project C-Blade, waarin zeven bedrijven uit Vlaanderen en Wallonië werken aan recyclage-oplossingen op korte termijn. Als projectcoördinator biedt Sirris technische ondersteuning aan deze bedrijven. 

Hoge ambities 

De ambitie van C-Blade is om binnen een tijdsspanne van vijf jaar gerecycleerde fracties van windmolenwieken in te zetten in nieuwe producten. Die fracties worden gemaakt door wieken mechanisch te versnipperen en vervolgens samen te stellen met thermohardende harsen (dit wil zeggen dat ze goed tegen hitte kunnen). Het resultaat – glasvezels gaande van micrometers tot centimeters lang – zal worden gebruikt in zes eindproducten bij zes verschillende bedrijven. Het gaat onder andere om stootplinten, toegangsdeksels en terrastafels. 

De grote uitdaging van het project? Naast de technologische ontwikkeling is dat het economische plaatje. C-Blade streeft naar het ontwikkelen van mechanische verwerkingsmethodes die zowel technisch als economisch haalbaar zijn op korte termijn. Dat zal het startpunt zijn voor de verdere ontwikkeling van alternatieve recyclagepistes, zoals bijvoorbeeld chemische en thermische processen. 

De weg van de groene transitie 

Sirris wil de transitie naar een circulaire economie ten volle ondersteunen. “De Europese Green Deal heeft uitdagende ambities. Als we onze toekomst willen veiligstellen, zullen alle bedrijven de weg van de groene transitie moeten inslaan. De circulaire economie biedt kansen aan uiteenlopende ondernemingen in tal van sectoren”, zegt Linde. 

Haar advies aan andere bedrijven is dan ook: kies je partnerschappen slim. “Circulair ondernemen doe je als bedrijf nooit alleen. Door contact te leggen met andere circulair denkende bedrijven tijdens events, netwerksessies, of eigen initiatieven, krijg je langzaam maar zeker, stap voor stap, inzicht in de meest zinvolle pistes voor jouw context en jouw product”, vervolgt Linde. Netwerkplatformen als inspiratiebron en voedingsbodem voor nieuwe circulaire projectideeën dus! 

Meer info over Sirris: www.sirris.be