Tijdens de 19e CITES conferentie van de Partijen (CoP19), die van 14 tot 25 november 2022 in Panama plaatsvond, werd het beschermingsniveau van een aantal planten- en diersoorten aangepast, en in het bijzonder van een aantal houtsoorten.

De meest besluiten gaan in op 23 februari 2023. Deze wijzigingen zullen vanaf midden april 2023 ook in de Europese verordening worden opgenomen. In sommige gevallen is de opname van enkele specifieke soorten in de CITES-Bijlagen echter uitgesteld en zal deze pas na een overgangsperiode in werking treden.

We informeren u ervan zodra de vernieuwde Europese Bijlagen gepubliceerd wordt.

Op zoek naar meer details over de nieuwe CITES-soorten en over de te nemen maatregelen? In de documenten hieronder vindt u alle nodige informatie. Deze documenten zijn met name van toepassing voor personen die een CITES-soort kopen, houden, kweken, verhandelen, invoeren of (weder)uitvoeren.

Erratum: De informatie op deze pagina is niet langer actueel. Voor meer informatie:  'Inwerkingtreding van de gewijzigde Europese CITES-bijlagen'