De federale milieu-inspecteurs hebben verschillende autoshowrooms gecontroleerd tussen oktober 2018 en februari 2019. Meer dan 3/4 van de bezochte verkooppunten voldoen noch aan de verplichtingen voor het nieuwe CO2-etiket op auto’s noch aan deze voor de affiche met de prestaties van modellen van eenzelfde merk.

De milieu-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid hebben 44 showrooms en 34 automerken gecontroleerd op de aanwezigheid en conformiteit van het nieuwe CO2-etiket en van de affiche om de verschillende modellen van hetzelfde merk te vergelijken. In totaal werden 34 processen-verbaal opgesteld. Slechts 10 verkooppunten waren niet in overtreding. 68% van de vastgestelde inbreuken bij de automerken betroffen het etiket en 97% de affiche.

Het CO2-etiket stelt kopers in staat om een auto te kiezen op basis van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, via een waardeschaal die gaat van groen (voor de laagste uitstoot) tot rood (voor de hoogste waarden).

Na het Dieselgate-schandaal en de gebreken van de destijds gebruikte tests legde Europa de “Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)” op. Deze nieuwe procedure meet het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van verontreinigende stoffen zoals CO, HC, NOx en fijne stofdeeltjes onder meer realistische rijomstandigheden. De WLTP-tests houden rekening met onder andere:

  • hogere gemiddelde en maximale snelheden
  • verschillende rijomstandigheden
  • snelheidsversnellingen en -vertragingen
  • langere afstanden
  • optionele uitrusting

Sinds 1 september 2017 moet de gebruikte testprocedure op het CO2-etiket worden vermeld. Vanaf 1 september 2019 mogen alleen nog de WLTP-testwaarden op het etiket staan. Ook de vermelding van de N0x-emissiewaarden op het etiket wordt verplicht. België gaat met deze maatregel verder dan de Europese vereisten, omwille van de volksgezondheid. NOx kan namelijk leiden tot een verminderde longfunctie, een verhoogd risico op ademhalingsziekten en allergene reacties.

De experten en inspecteurs van de FOD hebben een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de autofederaties, FEBIAC en TRAXIO, om de informatie aan de consumenten in de showrooms te verbeteren.

Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/news/nieuw-co2-etiket-voor-nieuwe-wagens-beantwoordt-aan-meer-waarheidsgetrouwe-uitstoot-test