De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona zijn zeer bezorgd over de sterke groei van de COVID-19-epidemie. De impact op de lichamelijke en mentale gezondheid van het personeel in de zorg- en de welzijnssector is zeer groot.   De IMC Volksgezondheid heeft hierom al verschillende maatregelen genomen, waaronder een recente wijziging van de teststrategie.
 
Deze teststrategie wordt voortdurend geëvalueerd door een team van experten, onder de coördinatie van het Regeringscommissariaat Corona, dat de bevoegde Ministers adviseert over eventuele aanpassingen.  Op basis van deze evaluaties en dringende vragen uit verschillende sectoren werd de IMC geadviseerd de teststrategie verder te verfijnen.   De verfijningen moeten vooral enkele beroepsgroepen die een directe rol spelen in het beheren van de crisis verder ondersteunen.
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft daarom het volgende beslist :
 
Op dit moment geldt de regel dat mensen die een nauw contact gehad hebben met iemand die positief getest is op COVID-19, maar geen klachten vertonen, tien dagen in quarantaine moeten en dit zonder een test.  
 
Deze regel geldt voortaan niet voor volgende beroepen, beroepsgroepen of sectoren :
 

 • De zorg- en welzijnssector (preventieve en curatieve geneeskunde, thuishulp en zorg aan huis, …) en hun ondersteunende diensten (administratief, schoonmaak, logistiek, …)
 • Federale diensten, met name van Justitie, Defensie, Politie, hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming)
 • Diensten voor de publieke hygiëne
 • Diensten voor asiel en migratie
 • Industrieën voor de productie van medische verbruiksgoederen, geneesmiddelen en noodzakelijke gezondheidsproducten
 • Jeugdhulpsector
 • Personeel van scholen en diensten voor jonge kinderen (om bovenstaande sectoren toe te laten hun activiteiten verder te zetten)
 • Mantelzorgers

Deze groepen kunnen getest worden op dag vijf na de dag waarop het nauw contact met een COVID-19-getest persoon plaatsvond :

 • Bij een negatief testresultaat op deze dag vijf houdt de quarantaine twee dagen later op;
 • Bij een positief testresultaat op deze dag vijf geldt een isolatie van minstens 7 dagen.  Deze isolatie start op de dag van de testafname bij asymptomatische patiënten of op de dag dat de eerste klachten opgetreden zijn bij symptomatische patiënten. Wanneer klachten optreden, moet men, om terug te keren uit isolatie, 3 dagen koortsvrij te zijn en een duidelijke verbetering  van de klachten vaststellen.

De betrokken beroepsgroepen werden hierover geïnformeerd op 28 oktober via verschillende kanalen.
 
De Regeringscommissaris Corona, Pedro Facon
De Ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen,

 • Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC
 • Frank Vandenbroucke - federale Staat
 • Christie Morreale – Waals Gewest
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.