Het  Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek organiseert zijn 13de tweejaarlijkse conférentie met als thema: Ethisch overleg in de zorg: van theorie naar praktijk.

Deze conferentie zal plaats hebben op donderdag 20 april 2023 van 9:00 tot 16:00 in het Pacheco Center in Brussel (Pachecolaan, 13 te 1000 Brussel).

Meer informatie over deze conferentie vindt u op onze website. Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht. Simultaanvertaling N-F is voorzien en accreditering voor artsen en apothekers-biologen werd verleend (‘ethiek en economie’). De inschrijvingen worden afgesloten op 12 april 2023.

Mogen we u vragen deze uitnodiging ook door te sturen naar personen of instellingen met interesse voor het thema?
U kunt deze conferentie aankondigen op uw website, met een link naar de website van het Comité (https://www.health.belgium.be/nl/events).
 
Met vriendelijke groeten,
Voor het Comité,
Paul Cosyns, Voorzitter 2022-2023