Op dinsdag 19.02.2019 vond de conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ plaats in het Brusselse Egmontpaleis. 

Ze werd georganiseerd door de FOD Volksgezondheid op initiatief van ministers Marghem en De Backer. In aanwezigheid van Z.K. H. prins Albert II van Monaco en premier Michel ontving de conferentie ruim 500 internationale en nationale gasten.

De deelnemers debatteerden over de impact van klimaatverandering op de biodiversiteit in de oceanen, de noodzaak om de uitstoot van schepen te verminderen en het potentieel van offshore-energieproductie.

Brussel is de eerste bijeenkomst op hoog niveau die deel uitmaakt van de strategie van het ‘Ocean Pathway’-proces. Doel daarvan is de oceanen op de formele agenda van de klimaatonderhandelingen te plaatsen in aanloop naar de volgende Klimaatconferentie in Chili.

Voor meer info: