De wetgeving rond pesticiden wordt steeds strenger. De FOD Volksgezondheid roept je daarom op te controleren of en hoe alle producten in je kasten nog gebruikt mogen worden.
 
Lees het etiket
Alle pesticiden, zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden, moeten voldoen aan heel strenge toelatingsvoorwaarden. Per product wordt vastgelegd hoe het moet worden gebruikt, zodat het niet alleen goed werkt maar ook veilig is voor de gebruiker, de consument en het leefmilieu. Deze gebruiksvoorschriften staan op het etiket. Lees daarom steeds het etiket vóór elke toepassing!
 
Controleer de huidige wetgeving
De wetgeving rond pesticiden evolueert regelmatig en wordt alsmaar strenger. Als je producten jarenlang bijhoudt in je kasten, is het etiket misschien niet langer up-to-date: het is mogelijk dat de toegelaten gebruiksdosis werd verlaagd, de toepassingswijze werd aangepast of  het verplicht werd om handschoenen te dragen.
 
Onze websites kunnen je helpen na te gaan of je product nog steeds toegelaten is en ook wat de huidige gebruiksvoorschriften zijn.

 


Producten die niet vermeld zijn op deze websites mogen niet meer worden gebruikt omdat ze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Let ook op de houdbaarheidsdatum: als die verstreken is, werkt het product misschien niet meer goed.
 
Containerpark
Je kan verboden of vervallen pesticiden inleveren in het containerpark als klein gevaarlijk afval. Op deze manier draag je je steentje bij voor een beter leefmilieu en voor de gezondheid van ons allemaal!