Medex heeft, in lijn met de richtlijnen van het beleid en de FOD Volksgezondheid rond “social distancing”, enkele maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken.

 

Zo zijn o.a. de medische centra enkel toegankelijk op afspraak voor dringende medische onderzoeken. De betrokken personen en werkgevers worden door Medex individueel gecontacteerd.

 

Medex neemt deze preventieve maatregelen omdat we verzwakte mensen (ziek of gewond) ontvangen, een verzamelplaats zijn (wachtkamer) en omdat we ons medisch personeel beschikbaar moeten houden om bij te springen waar nodig.

 

Wij volgen de situatie verder nauwgezet op.