De weg naar een eerlijk, duurzaam en veerkrachtig herstel

De strijd tegen de gezondheidscrisis is een enorme uitdaging. De organisatie van het economisch herstel is dat ook. We moeten snel maar weloverwogen handelen, met in het achterhoofd de boodschap dat een terugkeer naar het normale, de "business as usual", geen optie is.

Om het herstel in gang te zetten, hebben we een visie en een strategie nodig die sociaaleconomische en ecologische uitdagingen aangaat om de samenleving en de economie na de crisis veerkrachtiger, inclusiever en duurzamer te maken.

De FOD Gezondheid wil bijdragen tot het ontwikkelen van deze visie en strategie. Daarom hebben haar deskundigen een visienota opgesteld met ideeën over het herstelbeleid na COVID-19 en de overgang naar een regeneratieve economie in functie van onze economie, het milieu en de gezondheid van onze burgers.

Dit visiedocument werd verspreid naar de vier ministers die verantwoordelijk zijn voor de FOD: Maggie De Block, Marie Christine Marghem, Denis Ducarme en Philippe De Backer. Het werd ook gestuurd naar de covoorzitters van de Economische Risk Management Group, de voorzitters van het Sociaaleconomisch Overleg, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de Commissaris bij het Plan, de voorzitters van de FOD Economie, Financiën en Werkgelegenheid en de voorzitter van de Task Force ECOSOC die werd opgericht om de COVI-19-crisis te bestrijden.

Link naar de nota COVID-19 en Duurzame Transitie