De covid-19-pandemie heeft een grote impact op ziekenhuizen en zorgverleners die er werken, ook op financieel vlak. De federale overheid zorgt in 2020 voor extra financiële ondersteuning. Zo komen we tegemoet in de specifieke kosten met betrekking tot de pandemie en ondersteunen we de ziekenhuizen in hun gevecht tegen Covid-19.


Dringende maatregel: voorschotten van 2 miljard euro aan ziekenhuizen om de impact van Covid-19 te dekken
Om tegemoet te komen aan de nood, keerde de federale overheid in 2020 uitzonderlijk verschillende voorschotten uit aan ziekenhuizen en hun zorgverleners:

  • 1 miljard euro in mei voor de algemene ziekenhuizen, voor de 1e helft van 2020 (Covid-19-periode maart > juni).
  • 2 keer 500 miljoen euro in juli en oktober 2020 voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen, voor de tweede helft van 2020 (covid-19-Periode juli > december) .

Van voorschotten naar definitieve financiering van de impact
Om de impact van Covid-19 te beperken, legt een Koninklijk Besluit vast hoe een definitieve steun aan ziekenhuizen zal worden georganiseerd. Dit mechanisme bestaat uit een herverdeling van begrote en niet-bestede middelen om de sector op een andere manier te financieren. We besparen dus niet, maar we gaan uit van de gebruikelijke exploitatiekosten en buitengewone kosten. We verlenen daadwerkelijk steun aan betrokkenheid tijdens deze epidemie, van zowel personeel in loondienst al zorgverleners die gewoonlijk via honoraria worden vergoed, ongeacht hun statuut.

Financiering gebaseerd op de realiteit van elk ziekenhuis
De definitieve financiering baseert zich op de realiteit van de impact van Covid-19 op elk ziekenhuis in 2020. Het betreft een open budget, dat niet noodzakelijk is gelimiteerd tot het bedrag van de voorschotten.
Het RIZIV berekent samen met de FOD volksgezondheid deze definitieve semestriële financiering per ziekenhuis. We vergelijken dit vervolgens met de al dan niet uitbetaalde voorschotten en berekenen zo een saldo per rapport.

Een eerste berekening voor eind 2020
In afwachting van de definitieve berekeningen voor heel 2020, voeren we op korte termijn een voorlopige berekening per semester uit. Als een hospitaal een positief saldo heeft voor een semester, zal deze snel worden uitbetaald.
Concreet: de gegevensverzameling is reeds begonnen en de voorlopige berekening voor het 1ste semester wordt voor eind 2020 gefinaliseerd.

Vragen?