Alle biociden die op de markt komen, moeten eerst goedgekeurd worden door de  FOD Volksgezondheid. Na de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) heeft de FOD Volksgezondheid beslist om tijdelijke toelatingen toe te kennen aan bepaalde types van biociden die bewezen effectief zijn in het bestrijden van virussen. Het gaat om desinfecterende middelen zoals alcoholgel (producttype 1) en oppervlaktedesinfecteermiddelen (producttype 2).

Biociden zijn middelen om schadelijke organismen te bestrijden, zoals bijvoorbeeld  
insectenbestrijdingsmiddelen en reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Biociden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Ook desinfecterende alcoholgels zijn biociden: verkeerd gebruik of een foute concentratie kan schadelijk zijn. Het kan er bovendien toe leiden dat bacteriën een resistentie ontwikkelen tegen alcohol. Gebruik alcoholgel en hydroalcoholische oplossingen dus doordacht en volg de richtlijnen op het etiket: hou afstand en was bij voorkeur de handen met water en zeep!

Als er voor uw werknemers of klanten geen water of zeep in de buurt is, kan u alcoholgel gebruiken. Volgens een aanbeveling van de WGO moeten desinfecterende hydroalcoholische oplossingen minimum 70 % alcohol bevatten om bacteriën en bepaalde virussen zoals het COVID-19 te bestrijden. Gebruik enkel toegelaten alcoholgels en volg nauwgezet de richtlijnen voor veilig gebruik.

Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen. Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het desinfecteren van de ruimtes en oppervlakken in uw onderneming. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water.

Op www.biocide.be kunnen bedrijven de lijsten van de toegelaten biociden terugvinden.

U vindt er oa

Contact: info.biocides@health.fgov.be