Cosmetica en verzorgingsproducten maken een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven. Elke dag gebruikt de Belgische consument bijna 18 gram verzorgingsproducten. Van huisgemaakt tot industrieel product, van dierlijke of plantaardige origine, de grondstoffen van cosmetica worden vaak uit het leefmilieu gehaald. De residuen van het cosmeticagebruik worden vervolgens in datzelfde leefmilieu vrijgegeven. Hoe beoordelen we de impact op gezondheid, biodiversiteit en leefmilieu? Hoe maken we de juiste keuzes? Kan de consument de verschillende certificaten en labels op de markt vertrouwen?

Op 30 november bracht de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu marktspelers, wetenschappers, het maatschappelijk middenveld en de administratie bijeen om de balans op te maken van dit complexe onderwerp.

Zoals federaal minister van leefmilieu Marie-Christine Marghem benadrukte: "De relatie tussen leefmilieu en gezondheid in de cosmeticasector is complex. Wetenschappelijke en technologische kennis hierover is vaak onzeker. Het is belangrijk om deze relatie beter te begrijpen omdat ze een rechtstreekse invloed heeft op het evenwicht tussen mens en natuur.

Verschillende thema's beheerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bieden enkele antwoorden op deze vragen.

  • De Europese regelgeving voor cosmetica heeft betrekking op de veiligheid van producten voor de gezondheid.
  • REACH reguleert het op de markt brengen van chemische stoffen, waarvan sommige in cosmetica worden gebruikt.
  • De CITES-conventie over handel in bedreigde soorten omkadert bepaalde natuurlijke ingrediënten die in cosmetica worden gebruikt.
  • Het Europees Ecolabel bepaalt strikte regels voor een duurzamere levenscyclus van zepen, douchegels, shampoos en binnenkort van enkele scheerproducten.

Een overeenkomst over de vermindering van microplastics, die bijzonder belangrijk is voor de mariene biodiversiteit, staat op het punt te worden afgesloten met DETIC, de vereniging van producenten en verdelers van cosmetica en detergenten.

De gedeelde interesse en de goede wil van de betrokken actoren bieden positieve vooruitzichten voor de toekomst van de gezondheid, het leefmilieu en de biodiversiteit.