De campagne #PlantHealth4Life is terug – groter en beter!

Een verenigd Europa voor de bevordering van plantgezondheid, biodiversiteit en de economie. 

Een brede coalitie van partners uit heel Europa heeft de krachten gebundeld om op 15 mei het tweede jaar van de campagne #PlantHealth4Life  in te luiden met het doel mensen bewuster te maken het verband tussen plantgezondheid en ons dagelijks leven, en burgerinitiatieven ter bescherming van de plantgezondheid te stimuleren. De campagne wordt geleid door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), de Europese Commissie en 22 Europese landen.
Welke rol speelt plantgezondheid in ons leven?

Planten maken 80 % uit van onze voeding en ze zuiveren de lucht die we inademen. Maar dat is nog niet alles: gezonde planten betekenen een goede landbouwopbrengst, wat positief is voor de voedselvoorziening en de voedselprijzen voor consumenten. Door klimaatverandering en menselijke activiteiten, zoals handel en reizen, kunnen planten onder stress komen te staan – zo kan de verspreiding van plantenplagen en plantenziekten verwoestende economische en ecologische gevolgen hebben.
Denk aan Ralstonia solanacearum, een bacterie die de aardappelproductie bedreigt en meer dan 100.000 hectare landbouwgrond in België vertegenwoordigt. Op dezelfde manier hebben fruitvliegen (Bactrocera dorsalis) een significante impact op de productie en de commerciële keten van fruit en groenten, met potentiële verliezen tot 10 miljard euro per jaar in de Europese Unie.
Volgens Lieven Van Herzele, hoofd van de Belgische fytosanitaire dienst (COPH) en verantwoordelijke voor de "Plantbescherming" cel bij de FOD, "zouden Belgische burgers zich meer bewust kunnen zijn van de plantengezondheid. Hier komt de #PlantHealth4Life campagne om de hoek kijken: het bevordert een collectief bewustzijn van de risico's voor de plantengezondheid en stimuleert ons om na te denken over de rol die we allemaal kunnen spelen om planten in heel België en Europa te beschermen en actie te ondernemen".
“Plantgezondheid is van belang voor het milieu, de economie en de Europese voedselketen, nu en in de toekomst – door planten gezond te houden, beschermen we het leven. We zijn dan ook trots om te zien hoe sterk de Europese burgers bij dit onderwerp betrokken zijn, zoals blijkt uit de ongekende deelname van de lidstaten aan de campagne #PlantHealth4Life,” aldus Tobin Robinson, hoofd van de eenheid PLANTS van EFSA, die de campagne zal presenteren tijdens het symposium “Plant Health Without Borders” dat vandaag door het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in Brussel wordt georganiseerd.
 
“Europese burgers kunnen, gewapend met de juiste informatie over plantgezondheid, helpen bij de bescherming en het behoud van onze biodiversiteit,” aldus Claire Bury, adjunct-directeur-generaal Voedselduurzaamheid van DG SANTE. “Plantgezondheid is een prioriteit voor de Europese Commissie in het kader van de ‘één gezondheid’ -benadering. We kunnen een verschil maken door mensen te informeren over het belang van het niet invoeren van plaagorganismen in de Europese Unie en door hun kennis aan te reiken om passende maatregelen te nemen.”
 
Neem deel!
Iedereen in Europa kan bijdragen aan het behoud van de plantgezondheid. Bezoek de #PlantHealth4Life-campagnewebsite en ontdek hoe je de plantgezondheid kunt helpen beschermen. Er zijn campagnemiddelen beschikbaar in alle EU-talen, waaronder persmateriaal, berichten op sociale media om verder te delen en video’s.
Deze zijn vooral nuttig voor:

  • mensen die graag reizen en de wereld en de natuur verkennen,
  • tuinliefhebbers die in huis, tuin of op het balkon groenten, bloemen en bomen kweken en verzorgen,
  • ouders die gezonde voeding voor hun kinderen belangrijk vinden en zich ervoor inzetten om landbouwgemeenschappen, het milieu en de biodiversiteit te beschermen voor toekomstige generaties.

Dit jaar zijn er tal van mogelijkheden om deel te nemen aan de campagne, die langs beurzen, tentoonstellingen en scholen in de deelnemende landen zal trekken. Bekijk de nationale pagina van de campagnewebsite om te zien wat er in jouw land gebeurt en blijf op de hoogte van interessante updates!

Over de campagne
#PlantHealth4Life is een meerjarige multinationale campagne die op verzoek van de Europese Commissie is ontwikkeld op basis van een grondige analyse van percepties en gedrag rondom plantgezondheid in de hele EU. Dit jaar doen 21 lidstaten en een kandidaat-lidstaat mee aan de campagne, waarmee het bereik ten opzichte van het voorgaande jaar is verdubbeld: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Montenegro.

Over EFSA
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is een agentschap van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht om als onpartijdige bron van wetenschappelijk advies te dienen voor risicomanagers en voorlichting te geven over risico’s in verband met de voedselketen.
Het agentschap werkt samen met belanghebbenden om de samenhang van de wetenschappelijke adviezen van de EU te bevorderen en levert de wetenschappelijke basis voor wet- en regelgeving ter bescherming van de Europese consumenten tegen voedselgerelateerde risico’s – van boer tot bord.

Over Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is opgericht in 2001. De FOD organiseert de gezondheidszorg in België, zorgt voor de veiligheid van producten op alle niveaus van de voedselketen, bevordert de diergezondheid en -welzijn, en streeft naar een kwalitatieve leefomgeving voor iedereen. Het is ook het enige contactpunt voor de Internationale Plantenbeschermingsconventie (IPPC) en voor de Europese en Mediterrane Plantenbeschermingsorganisatie (EPPO).

 Contact: apf.plant@health.fgov.be