Op 1 juli 2023 zijn de centrale diensten en de directie van Medex verhuisd.
Hier vind je alle praktische informatie over het opsturen van de documenten.

 

Een arbeidsongeschiktheid? Stuur het medisch attest op naar:

Medex - Cel Medische Attesten
Administratief centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 200
1000 Brussel
 

Medische kosten in verband met een arbeidsongeval waarvoor Medex bevoegd is?

Stuur de documenten (formulier, getuigschrift, ...) bij voorkeur per e-mail naar medex_medischekosten@health.fgov.be of via post naar:

Medex - Medische Kosten
Administratief centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 201
1000 Brussel
 

Voor alle andere brieven en documenten:

Medex
Galileïlaan 5 bus 2
1210 Brussel
 

Er zal een overgangsperiode zijn tot 1 januari 2024. Alle post die naar het oude Medex-adres gestuurd wordt, wordt automatisch doorgestuurd naar het nieuwe adres.

De adressen van de medische centra van Medex blijven ongewijzigd, met inbegrip van het medisch centrum van Brussel dat nog steeds gevestigd is op Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel.