De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de bevoegde nationale overheden van de lidstaten van de Europese Unie lanceerden een nieuwe communicatiecampagne onder de naam #EUandMyFood.

Die campagne, in de 24 officiële talen van de Europese Unie, omvat filmpjes, animatie en een specifieke website. Bedoeling is om de kwaliteit van de voedselveiligheid binnen de Europese Unie te bevorderen en de Europese burgers eraan te herinneren dat ze de strengste normen ter wereld hebben op het vlak van voedselveiligheid.

« We houden allemaal van eten. Voedsel draagt bij aan de gezondheid van onze gezinnen, aan onze cultuur en tradities en aan onze mooiste herinneringen. Voedsel is dus een onderdeel van onze identiteit. »

Dat is een van de typerende boodschappen van de lopende campagne van het programma «De EU en mijn voedsel». Dit programma heeft betrekking op de gezondheid van onze dieren en op de manier waarop wij ze behandelen. Het streeft ook naar de bescherming van ons leefmilieu dat culturen ondersteunt die een groot deel van de voedingsmiddelen produceren die wij consumeren. 

Ontdek de campagne  #EUandMyFood op onze sociale netwerken Facebook en Twitter.

Wilt u meer weten ?  Bezoek dan de website van de EFSA.