Deze zomer heeft de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de Federal Truck gebruikt voor een campagne rond de bescherming van onze Noordzee. De Federal Truck is een initiatief van de FOD Kanselarij: een mooi ingerichte vrachtwagen waarmee de federale overheid de burger op een ludieke manier wil ontmoeten.

De tournee in juli en augustus was een groot succes: ongeveer 3000 mensen bezochten de Federal Truck. De foto’s die de bezoekers als souvenir gratis konden laten maken en meenemen zijn te vinden op de Facebook pagina van de Federal Truck.

Zondag 2 oktober (12 – 17u) zal de Federal Truck voor een laatste keer naar de kust trekken, naar het Natuurfestival in het provinciaal bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne. In de truck worden brochures, posters en filmpjes getoond en kunnen de bezoekers:

  • afval uit de zee halen via een interactief spel op een groot scherm;
  • ontdekken wat er in enkele voeldozen zit;
  • een quiz invullen;
  • in de fotocabine een gepersonaliseerde postkaart maken om als souvenir mee te nemen.

Kortom, een hele waaier aan activiteiten rond onze Noordzee. Kom dus zeker eens langs!

De FOD Mobiliteit en Vervoer zal ook aanwezig zijn in de truck met een campagne over watersporten. Daarnaast werken we samen met andere federale en Vlaamse overheidsdiensten en organisaties die werken rond de bescherming van de Noordzee en rond afvalbeheer (OD Natuur, KBIN, VLIZ, ILVO, Provincie West-Vlaanderen – Gebiedswerking Kust, OVAM, IVVO, Ecoduikers vzw, Eneco Clean Beach Cup). Zo kunnen we zoveel mogelijk gevarieerde en nuttige informatie aanbieden.

Meer info over het Natuurfestival in het provinciaal bezoekerscentrum De Nachtegaal: www.west-vlaanderen.be/natuurfestival

Volg de Federal Truck op Facebook.