De FOD Volksgezondheid publiceert een rapport over de kwaliteit van stages van artsen-specialisten in opleiding in België. Het bevat de resultaten van een bevraging bij de belangrijkste actoren die eind 2021 en midden 2022 werd georganiseerd.

Dit omvangrijke rapport geeft een stand van zaken van de kwaliteit van de stages van de artsen-specialisten in opleiding (ASO) in België en de visie op deze opleiding in de toekomst.

Samenvatting resultaten

De resultaten tonen:

 • positieve punten
 • verbeterpunten
 • behoeften en verwachtingen van de verschillende respondenten

De percepties van de bevraagde ASO, stagemeesters en coördinerend stagemeesters verschillen over de opleidingstijd, de omkadering, het opleidingsklimaat, de individuele opvolging van een ASO, de opleidingsverantwoordelijkheden en -rollen en de visie over de noodzakelijkheid aan bijkomende kwaliteitsevaluaties en -opvolging. De stagemeesters nemen naast het opleiden nog heel wat andere rollen op zich en de leden van het stageteam hebben een belangrijke plaats in de omkadering van ASO.

De drie thema’s die de stagemeesters en hun stageteams volgens de ervaring van de ASO prioritair moeten aanpakken zijn:

 • constructief feedback geven
 • de balans tussen de dienstverlening en de opleiding plannen en organiseren
 • supervisie aan een individuele ASO geven

De voornaamste kwaliteitsproblemen die de coördinerend stagemeesters tegenkomen houden verband met:

 • inadequate supervisie
 • begeleiding en feedback
 • het opleidingsklimaat en het vooropstellen van de noden van de dienst over de opleiding van de kandidaat-specialisten
 • het onvoldoende of eenzijdig blootstellen aan pathologie of technische vaardigheden en met onvoldoende praktische opleidingsmomenten

De stagemeesters halen volgende punten aan als de belangrijkste punten die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding:

 • het verlichten van de administratieve last
 • de georganiseerde leermomenten
 • de feedback

Tot slot vindt de meerderheid van de stagemeesters dat constructief feedback geven, beoordelen van kandidaat-specialisten en begeleiden van wetenschappelijk werk thema’s zijn die minstens aan bod moeten komen in het opleidingsaanbod voor de jaarlijkse vorming van stagemeesters. De resultaten zullen dienen als ondersteuning om de verbeterpistes en prioritaire acties ter bevordering van de kwaliteit van de stages voor ASO te bepalen.

De respons op de bevraging van de artsen-specialisten in opleiding (ASO), stagemeesters en coördinerend stagemeesters reflecteert de interesse in de kwaliteit van de opleiding en bevestigt de motivatie van de verschillende actoren in de opleiding. We danken alle deelnemers van de bevragingen en de externe partners die hebben meegewerkt aan de realisatie van dit rapport.
 
Meer weten?