18 april is de Europese dag van de patiëntenrechten. De FOD Volksgezondheid maakt van die gelegenheid gebruik om toekomstige artsen en verpleegkundigen te sensibiliseren over die legale maar weinig bekende rechten. Toch zijn ze noodzakelijk om het vertrouwen en de kwaliteit van de relatie tussen patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars te versterken.

In België zijn de rechten van de patiënt wettelijk bepaald sinds 2002. Maar die wet is nog te weinig bekend door het grote publiek en sommige professionele beoefenaars. Om hen zo snel mogelijk te sensibiliseren heeft de FOD Volksgezondheid naar alle opleidingsinstituten in de verpleegkunde en medische universiteiten van het land USB sleutels gestuurd. Daarop staan video’s, een brochure, een flyer en een poster over de rechten van de patiënten. Het motto “In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt” vormt de rode draad van deze campagne.

De 7 rechten van de patiënt
De wet bepaalt hoe de relatie tussen patiënt en gezondheidszorgbeoefenaar moet zijn. Bij de consultaties moet de beoefenaar een goede relatie met de patiënt onderhouden. Hij vermijdt misverstanden en levert kwaliteitszorg. De patiënt heeft de plicht tot samenwerking en handelt als partner van zijn gezondheid. In samenwerking met zijn beoefenaar heeft hij de volgende rechten:

  • Het recht om de beroepsbeoefenaar vrij te kunnen kiezen,
  • Het recht om een kwaliteitsvolle dienstverstrekking te ontvangen,
  • Het recht om informatie over zijn gezondheidstoestand te krijgen,
  • Het recht om vrij toe te stemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie,
  • Het recht om het patiëntdossier te raadplegen, met mogelijkheid tot afschrift,
  • Het recht om verzekerd te zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer,
  • Het recht om een klacht bij een ombudsdienst neer te leggen.

In deze relatie is dialoog essentieel. De video’s die de FOD Volksgezondheid gemaakt heeft over die 7 rechten van de patiënt, staan op onze YouTube account.

Een colloquium voor de 15de verjaardag van de wet
Op 24 november organiseert de cel “patiëntenrechten” een colloquium over de communicatie “beoefenaar-patiënt” ter gelegenheid van de 15de verjaardag van de wet. Goede praktijken zullen besproken worden omtrent de communicatie beoefenaar-patiënt tijdens de verschillende stappen van de patiëntenzorg die in de wet “rechten van de patiënt” beschreven zijn. Een uitnodiging zal gestuurd worden aan gezondheidszorgbeoefenaars en aan alle partners in de gezondheidszorg.