Dit rapport, de ‘Blikvanger Gezondheidszorg’, biedt aan de hand van enkele kerncijfers een beknopt overzicht van de werking van de algemene ziekenhuizen. Naast informatie over de organisatie en de financiering van de algemene ziekenhuizen, ligt de focus ook op de aard van de zorgactiviteiten en enkele kwaliteitsinitiatieven.

Met dit rapport wil het directoraat-generaal Gezondheidszorg op een bevattelijke wijze een overzicht geven van de data waarover de organisatie beschikt. Dit om het inzicht in de ziekenhuissector te versterken. Het rapport vormt ook het startschot om de beschikbare data meer te gebruiken ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid.

De ‘Blikvanger Gezondheidszorg' met kerncijfers over de werking van de algemene ziekenhuizen wordt een terugkerend initiatief. In volgende edities zullen ook interpretatieve elementen geïntegreerd worden om de toegevoegde waarde van het rapport te verhogen.


De volgende jaren komen in de ‘Blikvanger Gezondheidzorg’ ook de dringende hulpverlening, de psychosociale zorg en de verschillende gezondheidsberoepen in België aan bod.

Bekijk de ‘Blikvanger Gezondheidszorg – Algemene ziekenhuizen’ of surf naar de website www.gezondbelgië.be.