Medex kijkt terug op 2020, een uitzonderlijk jaar gedomineerd door de COVID-19-crisis. We geven een overzicht van de afwezigheden door ziekte bij de federale ambtenaren.

 
Ziekteafwezigheid licht gedaald in 2020

Het percentage ziekteafwezigheid bij federale ambtenaren ligt in 2020 iets lager dan in 2019: 6,23% in 2020 ten opzichte van 6,57% in 2019. Een federaal ambtenaar was in 2020 dus gemiddeld 6,23 werkdagen op 100 afwezig. 
 

Stijging van het aantal federale ambtenaren dat geen enkele keer afwezig was in 2020

Het percentage federale ambtenaren dat geen enkele keer afwezig was wegens ziekte is gestegen ten opzichte van 2019, van 32,8% naar 36,9%. 
 

Duur van afwezigheid gestegen

De gemiddelde duur van een afwezigheid in 2020 bedraagt 9,8 dagen. Dit is een toename in vergelijking met 2019 (7,7 dagen). 
Het aantal afwezigheden van 1 dag kende echter een daling. 

Het ziekteafwezigheidspercentage ligt ook in 2020 hoger bij vrouwen dan bij mannen (6,98% bij vrouwen tegenover 5,35% bij mannen). De leeftijdsgroep 60-65 jaar kent het hoogste afwezigheidspercentage met 9,53%. Het afwezigheidspercentage door ziekte is het hoogst bij de ambtenaren van niveau D (10,7%). Contractuelen zijn vaker afwezig dan statutairen. Bij grotere administraties ligt het ziekteafwezigheidspercentage hoger.
 

Medische oorzaken

Stressgerelateerde psychische aandoeningen (35,99%) én locomotorische aandoeningen (20,61%) blijven de grootste impact hebben op de ziekteafwezigheden. Voor alle diagnosegroepen, behalve griep, zien we een duidelijke daling van het aantal afwezigheidsdagen in 2020.  COVID-19 veroorzaakte  91 735 ziektedagen, goed voor 5,65% van de totale ziekteafwezigheid.


Controleresultaten

De COVID-19-crisis had eveneens een grote invloed op de werking van Medex. Tijdens de lockdown werden geen controles uitgevoerd en ook erna bleef het aantal beperkter dan in normale omstandigheden.
Van alle uitgevoerde controles op afwezigheid werd in 91% van de gevallen de afwezigheid gerechtvaardigd. In 7,93% van de gevallen was de betrokken persoon niet aanwezig voor controle.
 

Werkhervatting met verminderde prestaties

We zien in 2020 een stijging van het aantal werkhervattingen met verminderde prestaties van lange duur (1160 ten opzichte van 902 in 2019). Het aantal werkhervattingen met kortdurende verminderde prestaties nam daarentegen af (van 1219 in 2019 naar 1051 in 2020).

 
Meer info:

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)