Op 4 december organiseerde de FOD Volksgezondheid de conferentie "Dead or Alive: Towards a Sustainable Wildlife Trade", gewijd aan de amfibie- en reptielenhandel. De laatste jaren heeft deze handel heel wat gevolgen gehad voor het milieu en de gezondheid van zowel mens als dier. Daarom moeten dringend maatregelen worden genomen om het beheer ervan te verbeteren en, onder andere, om de bescherming van de wilde populaties te waarborgen.

Tijdens de conferentie bespraken meer dan 100 deskundigen de uitvoering van een aantal adviezen om de amfibie- en reptielenhandel duurzamer en verantwoordelijker te maken. Meer dan 90% van de handel in deze dieren is namelijk niet gereguleerd (noch internationaal, noch in Europa), hoewel de meeste ervan worden bedreigd. Hierdoor beschikt de overheid over zeer beperkte gegevens omtrent deze handel. De traceerbaarheid ervan is echter van essentieel belang om te voorkomen dat hun populatie in de herkomstlanden afneemt. Een van de belangrijkste aanbevelingen is dan ook de uitwerking van een internationaal douanewetboek voor amfibieën, dat momenteel nog niet bestaat.

Uit de besprekingen is ook gebleken dat de aansprakelijkheid van particulieren in de commerciële keten moet worden versterkt, vanaf de eigenlijke vangst tot en met de gevangenschap in de gebouwen van de verkoper. Voor reptielen, die als gezelschapsdier in België een trend zijn, wordt aanbevolen dat de private sector een gedragscode ontwikkelt die een duurzame en verantwoorde handel garandeert.

Eigenaars van amfibieën en exotische reptielen beschikken momenteel nog over onvoldoende informatie over de verschillende effecten van hun gevangenschap en over de na te leven wetgeving. De federale regering lanceert daarom het idee om een Task Force op te richten die alle bevoegde overheidsniveaus samenbrengt. Hieruit zal een nationaal informatieportaal opgericht worden, dat alle nuttige informatie over in België ingevoerde amfibieën en exotische reptielen als gezelschapsdier, samenbrengt.

Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling: "Reptielen en amfibieën zijn essentieel voor het evenwicht van ecosystemen. Zij zijn ook bron van heel wat farmaceutische producten. Een betere bescherming betekent niet alleen dat we ons inzetten voor de biodiversiteit en het welzijn van dieren, maar ook dat we onze toegang tot de geneesmiddelen van morgen waarborgen.”

Meer info op: https://www.biodiversity.be/4854.

Een persmap kan op aanvraag worden opgestuurd.