De FOD volksgezondheid heeft deze drie begrippen uit de Europese verordening over voedselinformatie aan consumenten (1169/2011) beschreven in een verklarend document. Dit kwam tot stand in samenwerking met de FOD Economie en met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
 

Waarover gaan deze begrippen?

De begrippen “levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt”, “kleine hoeveelheden” en “plaatselijke detailhandel” gaan over versoepelende maatregelen voornamelijk voor kleine operatoren. De Europese verordening over voedselinformatie aan consumenten laat uitzonderingen op de etikettering toe voor:

  • levensmiddelen die wel verpakt worden maar toch bedoeld zijn voor onmiddellijke verkoop;
  • levensmiddelen die door kleine producenten worden verkocht en waarvan de voedingsinformatie niet moet worden vermeld.

De vermelding van de allergenen blijft wel in alle gevallen verplicht.

 

Waarom is dit verklarend document nodig?

De drie begrippen zijn in de Europese verordening niet gedefinieerd. Dit verklarend document laat de operatoren toe om ze uniform interpreteren. Zo zorgt de FOD Volksgezondheid ervoor dat de regelgeving adequaat wordt toegepast.

Alle betrokken partijen (consumentenorganisaties en afgevaardigden uit de voedingsindustrie, de distributiesector, de horeca, de landbouw enzovoort) werden op voorhand uitvoerig geraadpleegd. Dit document houdt dan ook rekening met:

  • de vraag van de voedingssector om de wettelijke verplichtingen voor kleine operatoren te vereenvoudigen;
  • de Europese eisen op het vlak van informatie aan en bescherming van de consument;
  • de controlemogelijkheden van de overheid op het terrein.

Het werd goedgekeurd door de bevoegde ministers, Willy Borsus (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie), Kris Peeters (Minister van Werk, Economie en Consumenten) en Maggie De Block (Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid).

 

Meer weten

Bezoek onze pagina over voedselinformatie aan consumenten (etikettering)

 

Document