De FOD Volksgezondheid lanceert op haar platform een e-learning "Alcohol, laten we erover praten", dat huisartsen zal toelaten om schadelijk alcoholgebruik beter op te sporen en patiënten die ermee te maken hebben sneller op te vangen. Deze e-learning van 01u30 is door het RIZIV geaccrediteerd met 1,5 punt voor artsen.
 
Deze e-learning omvat verschillende onderwerpen zoals: de korte- en langetermijneffecten van een schadelijk alcoholgebruik, (vroeg)detectie, destigmatisering, ondersteuning (inclusief medicatie), netwerken en vele andere!

Alcoholgebruik dat vaak gebanaliseerd wordt, is niet zonder risico voor de gezondheid, ook bij matig gebruik.  Schadelijk alcoholgebruik is een etiologische factor bij meer dan 200 ziekten en trauma’s. Het is de op twee na belangrijkste risicofactor voor overlijden en invaliditeit ter wereld.
 
Uit onderzoek blijkt dat slechts 8% van de mensen met een alcoholproblematiek hulp zoekt.
De Hoge Gezondheidsraad adviseert het alcoholgebruik voor zowel mannen als vrouwen te beperken tot maximaal 10 standaardeenheden per week en om niet elke dag van de week te drinken. Toch overschrijdt 14% van de Belgische bevolking deze aanbevelingen.