In het kader van de FOD projecten voor het EBP-plan lanceren we een nieuwe overheidsopdracht rond palliatieve sedatie.

De opdracht betreft de ontwikkeling van een richtlijn met betrekking tot de indicatie en het beleid inzake palliatieve sedatie.

  • De informatiesessie zal doorgaan op donderdag 13 oktober 2022 om 11u00. Deze informatiesessie zal elektronisch worden georganiseerd (via Teams).
  • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via ebp-projects@health.fgov.be. Enkel de vragen die ten laatste op woensdag 5 oktober 2022 zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor woensdag 9 november 2022 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.
  • Lees de opdracht en de bijbehorende documenten
  • Dossiernummer BDA : 2022-537410

 Meer info over Evidence-Based Practice (EBP)