In het kader van de FOD projecten voor het EBP-plan lanceren we een nieuwe overheidsopdracht.

De opdracht betreft het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een implementatieproject voor aanbevelingen uit de richtlijn “Opvolging en revalidatie van COVID-19 patiënten met langdurige klachten in de eerste lijn”.
 

  • De informatiesessie zal doorgaan op vrijdag 21 oktober 2022 om 10u00. Deze informatiesessie zal elektronisch worden georganiseerd (via Teams).
  • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via ebp-projects@health.fgov.be. Enkel de vragen die ten laatste op 14 oktober 2022  zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor donderdag 3 november 2022 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.
  • Lees de opdracht en de bijbehorende documenten
  • Dossiernummer BDA : 2022-538637 

 Meer info over Evidence-Based Practice (EBP)