Op het moment dat de hervormingen van onze gezondheidszorg op het vlak van informatisering in een stroomversnelling zitten, is het belangrijk dat zorgverleners dezelfde taal spreken. Tijdens een dag die gewijd was aan terminologie deed het Belgische terminologiecentrum zijn doelstellingen uit de doeken.

Terminologie speelt een essentiële rol om ervoor te zorgen dat zorgverleners informatie gestructureerde kunnen uitwisselen. Dankzij terminologie kan klinische informatie elektronisch bewaard worden op een manier die door een computer geïnterpreteerd kunnen worden. Het actieplan e-Gezondheid is daar het beste voorbeeld van. Veel actiepunten in dat plan vereisen dat de zorgactoren dezelfde “taal” spreken.

In die context wil het Belgische terminologiecentrum op de voorgrond treden en duidelijke richtlijnen uitwerken rond terminologie en standaarden. Het beoogt de volgende doelstellingen:

 1. De standaarden inzake terminologie coördineren en uitwerken
  Het terminologiecentrum coördineert de terminologiestandaarden opdat alle actoren dezelfde taal zouden spreken. Het beheertde nationale authentieke bron  die als basis zal dienen voor het gebruik. Het zal steeds meer een rol van coördinatie en validatie opnemen.
 2. Op een transparante manier communiceren en samenwerken met de gebruikers
  Het terminologiecentrum pleit voor betere communicatie met alle stakeholders. Het Belgische terminologiecentrum doet een duidelijke oproep naar de industrie en de experts van het terrein om een dynamiek te creëren en samen werk te realiseren.
 3. Expertise ter beschikking stellen
  Een eenduidige terminologie bevordert administratieve vereenvoudiging en garandeert de kwaliteit van de gegevens. In dat opzicht verbindt het terminologiecentrum zich ertoe om de expertise van zijn personeel ter beschikking te stellen om de implementatie van standaarden te bevorderen. Om tegemoet te komen aan de behoeften op het terrein worden tools en de bestaande opleidingen (e-learning SNOMED International) aangeboden en gepromoot.
 4. De internationale samenwerking versterken
  Dankzij terminologie zullen wij binnen onze landsgrenzen op een eenduidige en gestructureerde manier medische informatie kunnen uitwisselen. Maar het Belgische terminologiecentrum volgt ook de internationale ontwikkelingen op vlak van terminologie en standaarden op. Die link met Europa en de internationale samenwerking wil het blijven versterken.

De SNOMED CT-terminologie zal onder meer gebruikt worden in het elektronisch patiëntendossier. Dankzij de ontwikkelingen op vlak van e-Gezondheid zal de burger een grotere rol spelen. Hij zal meer betrokken worden en zal zijn gegevens op een duidelijke en transparante manier kunnen raadplegen. Dat is een van de belangrijke doelstellingen die de Interministeriële Conferentie in de roadmap e-Gezondheid 3.0 heeft vastgelegd (2019-2021).

De ochtend van deze 3e terminologiedag werd gewijd aan een overzicht van het actieplan e-Gezondheid, dat voor 75% verwezenlijkt is. Ook de vernieuwde strategie van het terminologiecentrum, de eerste Belgische extensie van SNOMED CT-concepten, uitleg over ICD-11 en de presentatie van de Europese studie “Assess CT” kwamen aan bod. In de namiddag werden in kleine groepen infosessies gehouden over specifieke onderwerpen met betrekking tot terminologie.

Al die presentaties zijn te vinden op deze pagina.

E-mail: terminologie@gezondheid.belgie.be