Wenst u graag meer te weten over de lokalisatie van de algemene, acute en psychiatrische ziekenhuizen in België? De FOD Volksgezondheid stelt een overzicht van deze ziekenhuizen ter beschikking.

Deze gedetailleerde, duidelijke en goed georganiseerde kaart bevat ook de volgende gegevens :

  • de erkenning van het ziekenhuis,
  •  het statuut van het ziekenhuis,
  •  het soort ziekenhuis,
  •  het karakter van het ziekenhuis
  •  de erkennende overheid
  •  het adres van het ziekenhuis en de hiermee verwante vestigingsplaatsen.

Deze kaart is gericht aan elke burger die op zoek is naar een ziekenhuis in zijn regio. Wetenschappelijke onderzoekers, universiteiten, wetenschappelijke laboratoria en beleidsmakers kunnen overigens eveneens interesse vertonen voor de gepubliceerde gegevens, die bijvoorbeeld verband houden met het al dan niet universitaire karakter of het statuut van het ziekenhuis. Verder richt ze zich aan verscheidene partners in de gezondheidszorgsector: ziekenhuizen, gezondheidszorgbeoefenaars, ziekenhuiskoepels, ziekenfondsen, …

Op dezelfde pagina kan u een overzicht terugvinden waarbij voor elk ziekenhuis een aantal basisgegevens wordt weergegeven, o.a. informatie over de diensten die het ziekenhuis aanbiedt. Op onze website bieden andere dynamische kaarten een gedetailleerd overzicht van de ziekenhuizen die een toestel voor zware, medische beeldvorming hebben.

Binnenkort zullen twee nieuwe rapporten worden gepubliceerd:

  •  Een kaart waarop de locatie van de spoedgevallendiensten is aangegeven
  • Interactief overzicht over welke diensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties een ziekenhuis beschikt.