PermaFungi is een van de twaalf geselecteerde winnaars van de eerste "BELGIUM BUILDS BACK CIRCULAR" (BBBC) oproep voor projecten gewijd aan de circulaire economie. De coöperatie onderscheidt zich in de categorie biomimicry door innovatieve technieken te ontwikkelen die geïnspireerd zijn op de natuur. Als pioniers van ondergrondse stadslandbouw in Brussel transformeren ze de wereld dankzij paddenstoelen!  

Van koffiedik tot paddenstoelen 

Sinds 2013 heeft PermaFungi, een coöperatie met een sociale missie, een innovatief idee omgezet in een echt avontuur om de banden tussen de stad en de natuur opnieuw aan te halen. Het project heeft drie hoofddoelen: afval recyclen, lokale productie en werkgelegenheid creëren.

  

Oorspronkelijk had het team het idee om koffiedik van restaurants in de Belgische hoofdstad te recupereren om er een substraat van te maken voor het kweken van oesterzwammen, met als doel overtollig stedelijk afval om te zetten in een nieuw materiaal.  CEO Julien Jacquet legt uit: "Het doel is om afval uit de stad te halen, het naar beneden te brengen in de kelder en het weer naar boven te brengen in de vorm van paddenstoelen. Dat is precies wat de natuur doet: wat op de grond ligt gaat ondergronds en het mycelium transformeert het op natuurlijke wijze. 

Het team wil ook een antwoord bieden op de hoge werkloosheid onder jongeren en het gebrek aan kansen in de handenarbeid. Daarom zet de coöperatie zich in om banen te creëren via lokale productie in de Brusselse regio. PermaFungi innoveert ook op het vlak van management met zijn participatieve aanpak: elke werknemer wordt betrokken bij het definiëren van zijn of haar rol en taken.  


Oesterzwammen als alternatief voor plastic 

PermaFungi zet zijn missie voort met het ambitieuze project "Permateria", gericht op de ontwikkeling van myco-materialen. Het doel van dit initiatief is om champost, de resten van oesterzwamkweek,  te recyclen tot duurzame, biologisch afbreekbare materialen met behulp van het  natuurlijke proces van van paddenstoelenmycelium. Op deze manier worden materialen gecreëerd die kunnen concurreren met plastic. Dit materiaal genereert tien keer minder koolstofdioxide (CO2) en verbruikt ongeveer acht keer minder energie dan de productie van piepschuim. Tegen eind 2024 streeft PermaFungi ernaar om op zijn nieuwe site in Vorst 2.000 m² natuurlijk myco-materiaal te produceren en elke maand 10 ton gemeentelijk afval recycleren. 

                                                                                    
Door de principes van biomimicry toe te passen, transformeert de coöperatie afval in het beginpunt van een nieuwe productiecyclus. PermaFungi elimineert de begrippen afval, petrochemie, verplaatsing en overproductie om een einde te maken aan de lineaire benadering van het verbruik van grondstoffen.  

Bezoek www.permafungi.be voor meer informatie over hun project.