In België vonden er in 2020 4.476.940 ziekenhuisverblijven plaats in zowel klassieke hospitalisatie als daghospitalisatie. Dit betreft een daling ten opzichte van het aantal ziekenhuisverblijven in 2019 wat het gevolg is van de destijds geldende maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

We stellen vast dat er, in verhouding, meer daghospitalisaties (2.955.790 verblijven) ten opzichte van klassieke hopitalisaties (1.521.150 verblijven) plaatsvinden. Deze tendens wordt het meest geobserveerd bij inwoners van het Vlaamse Gewest. Verder stellen we vast dat het globaal aantal ziekenhuisverblijven per 1.000 inwoners in 2020 hoger ligt bij inwoners van het Vlaamse Gewest dan bij inwoners van de andere regio's.

Het rapport ‘Herkomst van de patiënt’ wordt één keer per jaar gepubliceerd en geeft een analyse van het aantal ziekenhuisverblijven per woonplaats van de patiënt, per leeftijdsgroep en per geslacht in klassieke en daghospitalisatie in de algemene, niet-psychiatrische ziekenhuizen. De publicatie van dit rapport is mogelijk dankzij onze samenwerking met de ziekenhuizen. Deze verzamelen de gegevens en verzenden ze via de Minimale ziekenhuisgegevens (MZG). De registratie van de Minimale ziekenhuisgegevens heeft enerzijds tot doel om het te voeren gezondheidsbeleid te ondersteunen en anderzijds om bij te dragen aan het beleid binnen de ziekenhuizen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door rapporten te creëren opdat de ziekenhuizen zich kunnen positioneren ten opzichte van andere ziekenhuizen. 
Lees eerder verschenen rapporten