Naar aanleiding van de eerste oproep tot projectvoorstellen binnen het Belgische Evidence-Based Practice (EBP)-netwerk, heeft de Federale Stuurgroep EBP voor de eerste maal een budget toegekend. Het zal worden besteed aan de invoering van het Belgische zorgpad voor de aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn (KCE-rapport 287A).

Een budget van 452.000 € werd toegekend aan een consortium met vele actoren (Domus Medica, de Société Scientifique de Médecine Générale, de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse kinesitherapeuten, de Unie van gediplomeerden in de Kinesitherapie en Osteopathie, the Belgian Physiotherapy Professional Association (AXXON), the Belgian Chiropractors’ Union, the Royal Belgian Society for Physical Medicine and Rehabilitation, the Belgian Society of Neurosurgery, SORBCOT/BVOT, the Spine Society of Belgium, the Belgian Back Society, the Belgian Pain Society, de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding, le Groupement Régional Interdisciplinaire pour la Douleur, de Belgische Federatie van Psychologen, de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren, l’Association Professionelle Belge des Médecins du Travail en de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde).

Er zijn drie doelstellingen:

  1. het opleiden van de zorgverleners die betrokken zijn bij de aanpak van lage rugpijn en radiculaire pijn (vooral huisartsen, kinesitherapeuten en psychologen), zodat ze de klinische richtlijn en het interactieve zorgpad, dat gelijktijdig werd ontwikkeld kunnen integreren in hun praktijk
  2. het verschaffen van neutrale informatie aan artsen en hun patiënten over de voordelen en risico's van elke behandelingsoptie
  3. het ontwikkelen van een reeks indicatoren om de impact van dit implementatieproject te meten.

Het project zal 18 maanden duren.

Contactpersonen