Mijngezondheid, de personal health viewer die minister van Volksgezondheid Maggie De Block 2 maanden geleden lanceerde, krijgt er 3 nieuwigheden bij. Het portaal is nu ook in het Duits beschikbaar, burgers worden de weg getoond naar betrouwbare info over gezondheid en vanuit het portaal kan je rechtstreeks doorklikken naar de eBox. De eerste ervaringen met het portaal tonen intussen dat het instrument doet wat het beoogt: burgers de kans geven om een actievere rol op te nemen in de zorg voor hun gezondheid.

Minister De Block lanceerde het portaal op 8 mei 2018. De eerste ervaringen met het platform zijn positief. Burgers tonen zich erg tevreden dat ze hun medische gegevens nu snel en eenvoudig digitaal kunnen raadplegen, zo blijkt uit de feedback die de FOD Volksgezondheid ontving. Sommige mensen krijgen momenteel minder informatie te zien dan anderen, bijvoorbeeld omdat het digitale netwerk waar hun ziekenhuis toe behoort nog niet klaar is om gegevens te delen of omdat hun zorgverleners geen elektronisch dossier bijhouden. Maar dat was geen reden om de lancering uit te stellen.

Sommige bezoekers ondervinden moeilijkheden bij het aanmelden op het platform. De FOD Volksgezondheid voorzag daarom van bij het begin in een aanmeldprocedure via de gebruiksvriendelijke app  itsme. Daarnaast werkt de administratie aan ondersteuning voor burgers die problemen ondervinden bij het aanmelden via hun eID.

Extra controle

Een enkele burger stelde na het inloggen vast dat iets niet klopte met zijn medische gegevens op een extern platform. Na contact met dat platform werd dit rechtgezet.

De nieuwigheden op de website

De eerste geüpdatete versie van Mijngezondheid bevat 3 nieuwigheden.

 1. Duitstalige versie
  Vanaf vandaag is ook een Duitstalige versie van het portaal beschikbaar, naast de Nederlandstalige en de Franstalige versie. Ook de ruim 75.000 bewoners van Oost-België kunnen alle uitleg op het portaal nu in hun moedertaal lezen.
   
 2. Betrouwbare gezondheidsinformatie

  Een tweede belangrijke uitbreiding is de link naar de website Gezondheid & Wetenschap, een onafhankelijk online platform dat betrouwbare medische informatie aanbiedt op een begrijpbare manier. Burgers die online zoeken naar info over ziekte en gezondheid, krijgen zo een bron aangereikt die kunnen vertrouwen.
  Gezondheid & Wetenschap is een initiatief van het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) in opdracht van de Vlaamse overheid.

 3. Koppeling met eBox

  Vanuit Mijngezondheid kunnen burgers rechtstreeks doorklikken naar de eBox, de digitale brievenbus voor officiële documenten van de sociale zekerheid. In eerste instantie zullen burgers er het referentienummer terugvinden waarmee ze de terugbetaling van hun bezoek aan de huisarts kunnen controleren in hun rekeningafschriften, op voorwaarde dat die het getuigschrift digitaal heeft verstuurd naar hun ziekenfonds. In juni 2018 waren er al 3.500 huisartsen die dit deden (lees meer).

  Het gebruik van de eBox zal verder worden uitgebreid. Zo is het de bedoeling dat burgers in de toekomst een melding ontvangen via hun eBox van zodra er nieuwe medische informatie over hen verschijnt op een extern platform. Het kan bijvoorbeeld gaan over een update van het dossier bij de huisarts (Sumehr) of over een nieuw resultaat van een onderzoek in het ziekenhuis. Wie dat wil, kan dan via Mijngezondheid meteen doorklikken naar dat platform om de update te bekijken.

Voortdurend verbeteren

Naast deze nieuwigheden werken de verschillende actoren op het terrein hard om het bestaande aanbod te verbeteren en uit te breiden. Zo zijn er heel wat ziekenhuizen die meer gegevens ter beschikking stelling dan bij de lancering op 8 mei en hebben de digitale platformen waarlangs ziekenhuizen gegevens delen de tekst en uitleg voor bezoekers uitgebreid.