De FOD Volksgezondheid lanceert een bevraging die gericht is aan de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding in België. Met dit initiatief wil de overheidsdienst de huidige situatie van de opleiding van artsen-specialisten in kaart brengen, de ervaringen en meningen van de sleutelactoren in deze opleiding horen en een actieplan uitwerken. Eind 2021 hebben ongeveer 2200 artsen-specialisten in opleiding de enquête ingevuld. De stagemeesters en de coördinerend stagemeesters krijgen nu de kans om gehoord te worden.

Wie kan deelnemen?
De vragenlijst is gericht aan stagemeesters en coördinerend stagemeesters die artsen-specialisten in opleiding begeleiden. Bent u een stagemeester of een coördinerend stagemeester en hebt u tijdens het academiejaar 2020-2021 en/of het academiejaar 2021-2022 artsen-specialisten in opleiding begeleid? Deze vragenlijst belangt u aan!
De vragenlijst is niet gericht aan stagemeesters die enkel huisartsen in opleiding begeleiden.

Waarom deelnemen aan deze vragenlijst?
Uw mening is belangrijk! Uw antwoorden zullen bijdragen aan de opleiding van de arts-specialist van de toekomst. Zo kan u mee de prioriteiten bepalen voor het actieplan om de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding te stimuleren. Hoe groter de deelname aan deze bevragingen, hoe beter wij in staat zullen zijn verbeterpunten vast te stellen en aan de behoeften en verwachtingen van de verschillende sleutelactoren te voldoen.

Is mijn deelname anoniem?
De deelname is vrijwillig en anoniem. De antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld en de gegevens worden voor analyse samengevoegd zodat identificatie onmogelijk wordt gemaakt. De resultaten worden gepubliceerd in een rapport dat u op aanvraag kunt ontvangen.

Hoe deelnemen?
De bevraging gericht aan de stagemeesters en coördinerend stagemeesters loopt van 11 mei tot en met 1 juni 2022.

  • Bent u coördinerend stagemeester? U bent uitgenodigd om beide vragenlijsten te beantwoorden. Start met de eerste vragenlijst die een tiental minuten duurt. Ik doe mee!
  • Bent u stagemeester? ​ U bent uitgenodigd om volgende vragenlijst te beantwoorden. Het duurt een twintigtal minuten om de verschillende vragen te beantwoorden. Ik doe mee!

Wij danken u alvast voor uw medewerking.
Deze bevragingen worden georganiseerd met de steun van de minister van Volksgezondheid, mijnheer Frank Vandenbroucke. De resultaten zullen worden opgenomen in een rapport dat aan de beleidsmakers en verschillende belanghebbenden zal worden verstuurd. 


Meer weten over het project "financiering en kwaliteit van stages van artsen-specialisten in opleiding"


Een probleem of een vraag
Aarzel niet om contact opnemen via vragenlijst-aso@health.fgov.be.