De FOD Volksgezondheid lanceert een bevraging die gericht is aan de artsen-specialisten in opleiding in België.
Het doel van deze vragenlijst is om de huidige situatie van het opleiden in kaart te brengen en om de ervaringen en meningen van de belangrijkste actoren in de opleiding te verzamelen. Het duurt een twintigtal minuten om de verschillende vragen te beantwoorden, maar dit is een mooie kans om gehoord te worden en uw mening te uiten.
 
Om ons te helpen de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding te verbeteren, raden we u aan deze vragenlijst in te vullen.
 
Wie kan deelnemen?
De vragenlijst is gericht aan artsen-specialisten in opleiding. Bent u arts-specialist in opleiding en hebt u tijdens het academiejaar 2020 – 2021 een stage van minstens drie maanden in België doorlopen? Deze vragenlijst belangt u aan!

Waarom deelnemen aan deze vragenlijst? 
Uw mening is belangrijk! Uw antwoorden zullen worden gebruikt om de stages in de toekomst te verbeteren. De resultaten zullen ons helpen bij het vaststellen van prioriteiten voor het actieplan ter bevordering van de kwaliteit van de stages voor artsen-specialisten in opleiding. Hoe groter de deelname aan deze bevraging, hoe beter wij in staat zullen zijn verbeterpunten vast te stellen en aan de behoeften en verwachtingen te voldoen. 

Is mijn deelname anoniem?
De deelname aan deze bevraging is vrijwillig. De antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld en de gegevens worden voor de analyse geanonimiseerd en samengevoegd zodat identificatie onmogelijk wordt gemaakt. De resultaten worden gepubliceerd in een rapport dat u op aanvraag kunt ontvangen.
 
Hoe deelnemen?
U kan deelnemen aan de bevraging van 26 november 2021 tot en met 15 december 2021.

Ik doe mee!

 

Deze bevraging wordt georganiseerd met de steun van de minister van Volksgezondheid, mijnheer Frank Vandenbroucke. De resultaten zullen worden opgenomen in een verslag dat aan de beleidsmakers en verschillende belanghebbenden zal worden verstuurd. In 2022 zullen ook twee andere sleutelactoren in de opleiding bevraagd worden: de stagemeesters en de coördinerend stagemeesters.
 
Tien deelnemers maken kans op een waardebon van een sportketen ter waarde van €50 na loting.
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking.

  • Meer weten?

Lees het artikel dat op de e-zine BeCare gepubliceerd werd

  • Een probleem of een vraag?

Indien u vragen of problemen heeft, kunt u contact opnemen met vragenlijst-aso@health.fgov.be.