Gebruikers vinden het etiket vaak moeilijk leesbaar en zijn niet goed op de hoogte van de gebruiksaanwijzingen. Dat blijkt uit een enquête die de dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid liet uitvoeren naar aanleiding van het hoge aantal ongevallen met ontsmettingsmiddelen zoals alcoholgels.

Het Antigifcentrum rapporteerde een zeer groot aantal ongevallen met ontsmettingsmiddelen tijdens de Covid-pandemie (zie verslag 2021). Een verhoogd gebruik van ontsmettingsmiddelen was natuurlijk verwacht, maar de stijging in het aantal ongelukken met deze producten was zeer frappant. Om inzicht te krijgen in de mogelijke verklaringen voor  deze ongelukken werden 2025 Belgen bevraagd over hun gebruik van ontsmettingsmiddelen en het lezen van het etiket.

Uit de enquête blijkt dat gebruikers het etiket niet altijd goed lezen of begrijpen. Slechts één op de vijf respondenten verklaart het etiket volledig te lezen voor de aankoop. Een deel van de gebruikers gaat ervan uit dat ze het gebruik kennen, en leest daarom niet het hele etiket. 5% tot 8% van de Belgen (afhankelijk van het type ontsmettingsmiddel) vindt de informatie op het etiket niet duidelijk. Hiervoor worden verschillende redenen gegeven: een slechte leesbaarheid door te kleine tekst en onvoldoende contrast met de achtergrond, maar ook de gebruikte taal en termen die het etiket moeilijk te begrijpen maken.

De enquête bracht ook aan het licht dat de gebruiksaanwijzingen niet altijd gevolgd worden. De helft van de Belgen is zich niet bewust van de nodige contacttijd voor een doeltreffende ontsmetting van de huid of de uiterste gebruiksdatum van het ontsmettingsmiddel. Een groot deel van de respondenten (36%) denkt bovendien dat alcoholgels de huid ook reinigen, wat niet klopt. 4% van de respondenten heeft een ontsmettingsmiddel voor de huid al gemengd met andere producten, waardoor de ontsmettende werking kan verminderen. De helft van de gebruikers volgt de precieze instructies voor verdunning van producten niet; ze doen een benaderende verdunning of zijn zich niet bewust van de te respecteren verhoudingen.

Werken aan betere etiketten

De dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid en de federaties Detic en Bioplus-Probois werken samen om de etiketten van biociden toegankelijker en leesbaarder te maken. Het is de bedoeling om te komen tot aanbevelingen voor verpakkingen van te verdunnen producten, en aanbevelingen voor het etiket, met specifieke aandacht voor de gebruiksaanwijzingen. “Detic is verheugd deel te nemen aan deze reflectie over etikettering op initiatief van de federale overheid; de timing is perfect in lijn met de aangekondigde veranderingen op het Europese niveau.”, aldus Françoise Van Tiggelen van federatie Detic.

Een makkelijk leesbaar en begrijpelijk etiket is een plus voor iedereen. Een goed geïnformeerde gebruiker kan het product correct en veilig gebruiken, zodat het product zijn gewenste werking heeft. Veel ongevallen kunnen vermeden worden door de gebruiksaanwijzingen te volgen en de biociden in hun oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen en huisdieren te bewaren. De campagnewebsite www.lezenvoorgebruik.be bevat nog meer handige tips voor gezinnen.

Links

Het verslag van de enquête en de samenvatting is beschikbaar in de rubriek  Publicaties van de website biocide.be.
  • Verslag van de enquête (NLFR & EN)
  • Samenvatting van het rapport (NLFREN & DE)