In het kader van de organisatie van een toekomstige campagne ter ondersteuning van de benadering van vroegtijdige zorgplanning organiseert de FOD Volksgezondheid een enquête. Het doel van deze enquête is de moeilijkheden die zich bij deze aanpak voordoen te beoordelen en na te gaan hoe deze kunnen worden verholpen.

Het is niet altijd makkelijk om na te denken over je "oude dag"... En het is vaak nog moeilijker om er over te praten met onze omgeving. Nochtans weet de patiënt vaak beter dan zijn arts wat hem in staat stelt een aangenaam leven te leiden ondanks lichamelijk lijden door ziekte.

“Vroegtijdige zorgplanning” (Advanced Care Planning - ACP) is het resultaat van een regelmatige dialoog met familie en vrienden, artsen of andere zorgverleners om persoonlijke prioriteiten uit te drukken, zodat er rekening mee kan worden gehouden wanneer er keuzes moeten worden gemaakt in termen van zorg, maar ook in termen van veranderingen in levensstijl.

“Vroegtijdige zorgplanning” is niet alleen denken aan je laatste dagen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op het leven dat je later wilt hebben. Bij de zorgplanning moet rekening gehouden worden met zowel zorgdoelstellingen als levensdoelstellingen.

Neem deel aan de enquête van FOD Volksgezondheid in samenwerking met de krant Metro vóór de lancering van onze campagne. Uw mening is van belang! De enquête loopt af op 5 januari 2020, 23u59.