Op 14 februari 2018 werd een KB gepubliceerd dat de wetgeving m.b.t. de erkenning van de stagemeesters en –diensten voor artsen-specialisten wijzigt. Dit KB is een van de maatregelen waarmee de minister een antwoord biedt op de problematiek van de dubbele cohorte. Reeds erkende stagemeesters en –diensten voor de opleiding van artsen-specialisten kunnen voortaan via een vereenvoudigde procedure een verhoging van het aantal erkende stageplaatsen aanvragen. Desalniettemin is het voor de Minister belangrijk om kwaliteitsvolle stageplaatsen aan te bieden aan alle toekomstige artsen.

 

Wat is de te volgen procedure?

Via een vereenvoudigde procedure kunt u een verhoging van het aantal erkende stageplaatsen aanvragen.

 1. U schrijft een brief die de volgende elementen bevat:
  - het gevraagde aantal kandidaten
  - een toelichting op welke wijze u de kwaliteit van de opleiding kunt blijven garanderen
  - de activiteiten van de dienst gedurende 12 maanden, bij voorkeur in de vorm van APR-DRG’s of RIZIV-codes (of nog MPG voor de psychiatrische diensten), evenals de medische omkadering van de dienst met behulp van deze tabel.
  - de handtekeningen van de stagemeester en de inrichtende macht.
 2. U stuurt deze aangetekende brief ten laatste op 30 april 2018 naar :
  Dhr. Timo Thibo
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
  Directoraat-generaal Gezondheidszorg
  Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening
  Cel Adviesorganen en Regelgeving
  Eurostation II
  Victor Hortaplein 40, bus 10
  1060 BRUSSEL
 3. U stuurt een elektronische kopie van deze brief naar: stagemeester@gezondheid.belgie.be

 

Wie gaat deze aanvraag behandelen?

De aanvraag wordt vervolgens behandeld door de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen volgens de gebruikelijke procedure. Indien de verhoging van het aantal kandidaten wordt goedgekeurd, zal die slechts geldig zijn tijdens de nu lopende erkenning.