Het Koninklijk beluit (KB) van 9 december 2021 geeft ons een extra instrument om aanvragen tot erkenning van COVID-19 als beroepsziekte te analyseren en te behandelen. Dit KB omvat een nieuwe code die is toegevoegd aan de officiële Belgische lijst van beroepsziekten en is geldig met terugwerkende kracht tot 18 mei 2020.

Gezien het grote aantal dossiers die sinds mei 2020 zijn geopend, heeft ons multidisciplinair comité prioriteiten vastgesteld voor de behandeling van deze dossiers. Ons team zal de relevante informatie verzamelen om het ingediende dossier te vervolledigen. Hiervoor dienen wij contact op te nemen met de werkgever en de bevoegde arbeidsarts. Het kan een aantal weken duren vooraleer wij de nodige informatie ontvangen hebben. De arts die met de medische expertise is belast, zal dan alle verzamelde elementen moeten analyseren om een beslissing te nemen.