De vier recentste adviezen van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zijn gepubliceerd waaronder het advies nr 70 betreffende de ethische aspecten van de niet-medische besnijdenis.

Het Comité beperkte zich tot de courant vormen van besnijdenis bij minderjarige jongens en gaat daarbij in op de volgende vragen :

  • welke afweging te maken tussen enerzijds het respect voor de religieuze en culturele overtuiging en anderzijds het respecteren van de lichamelijke integriteit?
  • wat met het principe van de autonomie en meer bepaald het ontbreken van de toestemming van de minderjarige?
  • is het onderscheid dat de wetgever maakt tussen mannen- en vrouwenbesnijdenis ethisch verantwoord?
  • welke rol kan (moet) de arts spelen in de besnijdenis?

 

Het advies is te raadplegen op: www.health.belgium.be/bioeth

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat