Het conflict in Oekraïne leidt tot een tekort aan bepaalde grondstoffen, zoals zonnebloemproducten (zonnebloemolie, zonnebloempitten ...). Daardoor zijn sommige producenten van voedingsmiddelen genoodzaakt om de samenstelling van hun producten te wijzigen. Dergelijke wijzigingen moeten ze vermelden op de etikettering van die voedingsmiddelen.

Om de belangen van de consument en de continuïteit van een voedselveilige productie te verzekeren, heeft de FOD Economie, in overleg met de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid (FAVV) een tijdelijke uitzonderingsprocedure uitgewerkt: ondernemingen die niet in staat zijn de verpakking of etikettering van hun producten onmiddellijk aan te passen, mogen die producten verder verhandelen, op voorwaarde dat ze de consument op een alternatieve manier daarover informeren.

Daarvoor werd speciaal een online platform gecreëerd. Daarin kunnen ondernemingen voor elk betrokken product aan de overheid doorgeven welke ingrediënten zijn gebruikt ter vervanging van de grondstoffen waaraan een tekort is.

In sommige gevallen is de uitzonderingsprocedure niet van toepassing. Het platform kan dus niet altijd worden gebruikt. De volledige voorwaarden voor de toepassing van de procedure vindt u op de website van de FOD Economie. U vindt er ook tips voor het melden van veranderingen in allergenen en voedingsinformatie.

Wilt u een wijziging in de etikettering doorgeven? U vindt het platform via de volgende link:

 labelingderogation.economie.fgov.be.