Eind 2018 werd in opdracht van de FOD VVVL een studie betreffende de tenuitvoerlegging van de passende zorgvuldigheid (beter bekend als due diligence) van de EU-Houtverordening uitgevoerd door advocatenkantoor CEW partners.

Deze studie omvat de volgende elementen:

  1. een beschrijving van de verplichtingen van de Houtverordening en in het bijzonder van het concept due diligence;
  2. een  vergelijking met gelijkaardige regelgeving omtrent hout in andere landen ;
  3. en met andere domeinen waarbij het concept due diligence in de wetgeving  wordt gebruikt/ingevoerd, vooral dan omtrent mineralen;
  4. controles en sancties in de lidstaten wegens schending van de Houtverordening, met o.a. een overzicht van de jurisprudentie;
  5. aanbevelingen over due diligence-procedures voor de marktdeelnemers;
  6. aanbevelingen over het markttoezicht voor de bevoegde autoriteiten.

Deze studie is opgesteld in het Frans, maar er zijn ook samenvattingen beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels.