Op maandag 18 april is het de Europese dag van de patiënt. Een gelegenheid voor de FOD Volksgezondheid om het bestaan en het doel van de Belgische wet betreffende de rechten van de patiënt in herinnering te brengen.

Deze wet, die sinds 2002 in werking is, heeft tot doel om de individuele zorgrelatie tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt te verbeteren en te beschermen. Zij benadrukt de rol van de patiënt in deze relatie, verwijzend naar zeven fundamentele rechten:

  • recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • recht op informatie over de gezondheidstoestand
  • recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • recht om vrij en geïnformeerd toe te stemmen in de behandeling
  • recht op inzage / afschrift van het patiëntendossier
  • recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • recht om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst

Deze wet biedt eveneens voordelen voor de beroepsbeoefenaar: ze geeft aanwijzingen over hoe te handelen met de patiënt om misverstanden te voorkomen en om het vertrouwen, de basis van de zorgrelatie, te versterken. De FOD herinnert tevens aan het belang, zowel voor de patiënt als voor de beroepsbeoefenaar, om de patiëntenrechten uit te oefenen en te eerbiedigen in een logica van dialoog, communicatie en samenwerking.

8 filmpjes, verspreid door onze diensten sinds december 2015, illustreren op eenvoudige en positieve wijze de rechten van de patiënt, alsook de relatie tussen de patiënt en de beroepsberoepsbeoefenaar. Deze korte filmpjes kunnen bekeken worden op het YouTube-kanaal van de FOD Volksgezondheid. Elk filmpje benadrukt het belang van samenwerking tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt. Deze video's kunnen worden gebruikt in het kader van colloquia, conferenties, vormingen of vergaderingen.

Zie youtube

Voor meer informatie over de rechten van de patiënt, raadpleeg de website www.patientrights.be