Voor 57 categorieën van machines voor gebruik buitenshuis gelden op Europees vlak specifieke regels met betrekking tot de geluidsemissies. De Europese Commissie heeft op 23 januari de publieke consultatie gelanceerd over geluidsemissies van machines voor gebruik buitenshuis. Met deze consultatie (beschikbaar in 6 talen) wilt de Commissie bijdragen verzamelen van alle geïnteresseerde partijen, stakeholders en burgers, met als doel de actuele wetgeving te evalueren en zijn wijziging voor te bereiden.

 Onder de richtlijn vallen machines en werktuigen die in de bewoonde zones worden gebruikt en die daarom kunnen bijdragen tot geluidshinder in de leefomgeving, ongeacht of ze voor professioneel of voor privaat gebruik bedoeld zijn.