Naar aanleiding van de Europese vaccinatieweek vestigt het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek de aandacht op zijn advies nr. 64 betreffende de ethische aspecten van de vaccinatieverplichting.

 

 

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat